Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw onderzoek: Insectensoorten sterven massaal uit

12 februari 2019 | Natuurmonumenten

De natuur stevent af op een ramp. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde wetenschappelijke analyse. Conclusie: in de komende decennia zal 40 procent van alle insectensoorten uitsterven, zo’n 2,5 procent per jaar. Deze uitstervingsgolf gaat acht keer zo snel als die van vogels, zoogdieren of reptielen. Met desastreuze gevolgen voor de natuur en voor ons, mensen. Tijd voor actie!

Hommel op een distel

Foto: Hoveniersbedrijf Bee green

Voor Natuurmonumenten stond heel 2018 al in het teken van insecten. Aanleiding was een groot Duits onderzoek uit 2017 waaruit bleek dat 76 procent van alle insecten verdween in nog geen dertig jaar. In Nederland verdween twee derde, bleek uit het onderzoek dat Natuurmonumenten in 2018 liet uitvoeren. Nu is er weer een nieuwe analyse uit Australië, waar wereldwijd gekeken werd naar de toekomst van insecten. En die is ook niet rooskleurig. De achteruitgang van de laatste decennia holt keihard door, met een grote uitstervingsgolf als gevolg. Daarom blijft Natuurmonumenten ruimte vragen voor natuur.

Minder leefgebied

Gebrek aan ruimte voor natuur is eigenlijk de grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Dat concluderen ook de wetenschappers die de wereldwijde afname van insectensoorten onderzochten. De leefruimte voor insecten en andere dieren neemt af door uitdijende steden en intensieve landbouw, inclusief het gebruik van pesticiden en kunstmest. Ook klimaatverandering speelt een rol.

De nieuwe analyse vergelijkt 73 studies van de afgelopen dertien jaar uit alle delen van de wereld, ook uit Nederland. De insecten die het sterkst in aantallen zullen afnemen zijn bijen, vlinders en kevers. Andere soorten profiteren juist van de verstoring in de balans. Huisvliegen en kakkerlakken, bijvoorbeeld. Dit zijn soorten die zich kunnen aanpassen aan veranderingen en minder gevoelig zijn voor schadelijke stoffen.

Insecten zijn niet populair. Niet bij gewone mensen en lange tijd ook niet bij wetenschappers. Daarom zijn nog niet alle insectensoorten goed onderzocht. Zo zijn er nog te weinig onderzoeksgegevens over bijvoorbeeld vliegen, mieren, luizen en krekels. Wat we wel zeker weten, is dat insecten cruciaal zijn voor ecosystemen. Ze zijn voedsel voor tal van andere dieren, zoals vogels en reptielen. Ze zorgen voor bestuiving van een groot deel van alle wilde planten en landbouwgewassen en dragen bij aan een gezond bodemleven.

In Nederland

Ook in ons volgepropte land is natuur niet vanzelfsprekend. En daarom moeten we daar voor blijven vechten met elkaar. Doen we dat niet, wordt de natuur vergeten. Neem het Nationale Natuurnetwerk – op elkaar aansluitende natuurgebieden waar de natuur kan gedijen. In 2013 sloten provincies het Natuurpact, waarin zij beloofden om vóór 2027 samen 80.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen om het Natuurnetwerk af te maken. Anno 2019 zit er niet veel schot meer in dit nationale project en dreigt twintig jaar vertraging. In dit opiniestuk in Trouw legt o.a. directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, zijn vinger op deze zere plek en vraagt hij de minister om in te grijpen.

Wat in Nederland gebeurt, zie je ook in de rest van de wereld. De natuur legt het eigenlijk altijd af tegen economische belangen. Korte termijn politiek van de snelle winst. Gevolg is dat we in middenin een zesde grote uitstervingsgolf zitten die op langere termijn ook ons eigen voortbestaan bedreigt.  

Actie!

Tijd dus om in actie te komen. Voor de kleinste insecten en de ruimte die zij nodig hebben om te overleven. Als Natuurmonumenten richten we ons komend jaar op het belang van wilde bloemen in de natuur. Want waar wilde bloemen zijn, vinden insecten voedsel en schuilplekken.

Wil je ook iets doen? Kijk dan op onze actiepagina vol insectentips. Nog geen lid? Sluit je dan aan bij Natuurmonumenten. Hoe groter de beweging van natuurliefhebbers, hoe meer ruimte voor natuur.

Word lid

Natuurmonumenten