Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw onderzoek van Alterra naar effect van natuurbegraven

07 november 2017 | Simone Prinsen

Natuurmonumenten wil de zekerheid kunnen blijven geven dat natuurbegraven niet schadelijk is en heeft daarom Alterra gevraagd een onderzoek te doen naar de effecten op vegetatie en bodemwaarden. Dit onderzoek wijst uit dat natuurbegraven geen negatief effect heeft.

Nieuw onderzoek van Alterra naar effect van natuurbegraven

Geen negatief effect natuurbegraven op de natuur

Natuurmonumenten werkt samen met Natuurbegraven Nederland aan de ontwikkeling van een aantal natuurbegraafplaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat deze natuurbegraafplaatsen een positieve bijdrage leveren aan de natuur, door uitbreiding van het areaal natuur en het verhogen van de natuurkwaliteit. Dit principe is leidend. Voor de selectie van locaties wordt er uitgebreid onderzoek gedaan en worden strenge ecologische protocollen gevolgd. Ondanks deze zorgvuldige werkwijze roept natuurbegraven vragen op en zijn er soms zorgen over schade aan de natuur. Natuurmonumenten wil de zekerheid kunnen blijven geven dat natuurbegraven niet schadelijk is en heeft daarom Alterra gevraagd een onderzoek te doen naar de effecten op vegetatie en bodemwaarden. Dit onderzoek wijst uit dat natuurbegraven geen negatief effect heeft.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd op natuurbegraafplaats Heidepol. Deze natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland bestaat vijf jaar en de onderzochte graven zijn tussen de twee en vijf jaar oud. Het onderzoek van Alterra wijst uit dat er geen wezenlijk effect te vinden is van de natuurgraven op de vegetatie en op de bodemwaarden (zoals bijvoorbeeld stikstof, fosfor en calcium). Uit eerdere onderzoeken naar mogelijke gevolgen van begraven in de natuur zijn ook geen verstorende effecten op natuurwaarden gevonden. Heidepol bestaat vijf jaar en dit was een mooi moment om de werkwijze te toetsen. We zijn blij met de conclusie van het onderzoek omdat die laat zien dat de zorgvuldige aanpak werkt en we deze werkwijze ook in andere gebieden kunnen voortzetten. Daarbij zetten we ons in om een verdere positieve bijdrage te leveren aan de natuur en natuurontwikkeling.

Bekijk het rapport

Natuurgraf onderdeel van natuur

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen met as) worden begraven. De natuurbegraafplaats blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied. De graven kunnen worden gemarkeerd door een schijf van een boomstam, met daarin een gegraveerde tekst. Het natuurgraf wordt onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu. As uitstrooien op een natuurbegraafplaats is niet toegestaan, omdat dit de bovenlaag van de grond voedselrijker maakt en zo een nadelig effect heeft op de variatie in de plantengroei. Om nadelige effecten op het milieu te voorkomen, zijn alleen natuurlijke materialen in en op het graf toegestaan. De effecten van onnatuurlijke materialen in het menselijk lichaam zijn te verwaarlozen.

Simone Prinsen
Simone Prinsen