Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw plan Brouwerseiland onmogelijk volgens kustvisie

03 augustus 2020 | Simone Prinsen

Volgens natuurorganisaties is het nieuwe plan voor Brouwerseiland kansloos omdat het in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt in de Zeeuwse Kustvisie. De coalitie Bescherm de Kust, bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten, wijzen in een brief aan de gemeente Schouwen-Duivenland op de afspraken die gemaakt zijn in de door hen medeondertekende Kustvisie waarin staat dat nieuwe verblijfsrecreatieve bebouwing op de Brouwersdam niet mogelijk is.

kustbeschermers in actie tegen plannen Brouwerseiland

Lees hier de brief met reactie (PDF)

Een eerder plan voor de bouw van villapark Brouwerseiland in het Grevelingenmeer werd na grote bezwaren in april 2019 door de Raad van State vernietigd. Mei 2019 besloot ook de gemeenteraad niet door te willen gaan met plannen voor Brouwerseiland. Het verbaast de natuurorganisaties dan ook zeer dat er nu ineens een geheel nieuw concept bestemmingsplan gepresenteerd wordt voor de bouw van ruim 300 luxe vakantievilla’s en een jachthaven in het Grevelingenmeer.

Gert de Groot, gebiedsmanager Zeeland Natuurmonumenten: “met de presentatie van dit plan lijkt het er op dat de gemeente compleet voorbij gaat aan de afspraken uit de door hen ondertekende Zeeuwse Kustvisie. Een visie die is ontstaan vanuit grote maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatieve bebouwing. Het college zet met dit besluit het maatschappelijke vertrouwen in de Kustvisie op het spel. Je kunt Brouwerseiland écht niet beschouwen als een pijplijnproject van voor de Kustvisie”

Kustvisie

Op 21 februari 2017 werd het landelijke Kustpact door ruim 60 bij de kust betrokken overheden en maatschappelijke organisaties ondertekend. Conform dit Kustpact begonnen de kustprovincies met de uitwerking van een provinciale kustvisie. In het Convenant Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse Kust’ staat dat het behoud van de robuustheid, openheid en ongereptheid van de dam uitgangspunten zijn die bij ontwikkelingen gewaarborgd moeten blijven. Nieuwe recreatieve bebouwing bij de Brouwersdam is hierbij niet mogelijk.

Negatieve gevolgen voor natuur

Sinds de presentatie van de plannen voor Brouwerseiland in 2017 zijn ZMF en Natuurmonumenten, gedragen door hun achterban, crowdfunders en watersporters, samen de strijd aangegaan tegen dit project. Het geplande park was een doorn in het oog van natuurorganisaties, omdat met het groots opgezette villapark kostbaar natuurgebied en het kenmerkende open landschap van de Zeeuwse eilanden voor altijd verloren dreigde te gaan. Bovendien, vinden ze, zou Brouwerseiland de toegang en het gebruik van het natuur- en recreatiegebied voor het brede publiek volledig veranderen en zelfs ernstig belemmeren. De blijdschap was dan ook groot toen de Raad van State het plan april 2019 vernietigde.

Gert de Groot: “In de brief roepen we de gemeente op om vast te houden aan eerdere besluitvorming. De grenzen aan intensiteit van recreatie zijn volgens ons bereikt. Gezien onze eerdere acties wordt deze mening breed gedeeld onder inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland. Ook de raad wil vanaf mei 2019 niet verder met Brouwerseiland”

Simone Prinsen
Simone Prinsen