Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe podcastserie ‘Red de Lente’

20 mei 2022 | Marie Jeanne Douven

CLM Onderzoek & Advies en Handstand Media lanceert samen met Natuurmonumenten de nieuwe podcastserie ‘Red de lente’. In negen afleveringen vertellen diverse partijen over bestrijdingsmiddelen in relatie tot hun werk. De afleveringen van de podcastserie ‘Red de Lente’ zijn te beluisteren via elk podcastmedium.

Podcastserie Red de Lente

In de podcastserie spreekt interviewer Dirk de Bekker van Handstand Media met agrariërs, de industrie, toelatingsexperts, wetenschappers, natuurbeschermers en burgers over waarom en hoe we bestrijdingsmiddelen zijn gaan inzetten. Bestrijdingsmiddelen hebben geleid tot goedkoop voedsel en voedselzekerheid. Tegelijkertijd brengen ze risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Op welke onbedoelde plekken worden de restanten van middelen tegenwoordig teruggevonden? Hoe komt de toelating van middelen tot stand? Er zijn alternatieve manieren van bestrijding, zoals de inzet van natuurlijke vijanden (bijv. de sluipwesp). Welke ontwikkeling hebben deze alternatieven doorgemaakt? En voor welke uitdagingen staan agrariërs als zij deze alternatieven willen inzetten?

Boek Silent Spring

Aanleiding voor de podcast is het spraakmakende boek Silent Spring uit 1962 van Rachel Carson over de desastreuze effecten van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu. Het boek was een scherpe waarschuwing en leidde destijds tot felle discussie over o.a. het gebruik van de insecticide DDT, en droeg bij aan de start van de milieubeweging. Met dit boek bereikte Carson een groot publiek en had ze veel impact. Waar staan we nu, 60 jaar later? In hoeverre is wat zij schreef nog steeds actueel? Deze vragen diepen we uit in de podcastserie ‘Red de Lente’.

Jan Gorter, provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten, gaat in de tweede en laatste aflevering van de serie in op het probleem van chemische middelen als één van de 3 grote oorzaken voor verlies aan biodiversiteit, naast verdroging en stikstof. ‘’In het Dwingelderveld in Drenthe is de insectenpopulatie met 75% afgenomen. Metingen tonen aan dat er veel chemische middelen in de natuur gevonden zijn.  Het beeld is dat die middelen eigenlijk overal in ons leefmilieu zitten”.

Maaike Wermer, ook van Natuurmonumenten, neemt de luisteraar mee naar Rotterdam naar het droomfondsproject Rotterdam de boer op!: ‘’We werken met diverse partners samen aan een echte systeemverandering. We maken ons hier sterk voor meer natuurinclusieve landbouw met betere prijzen voor boeren en gezonder eten voor de stad.’’ In de laatste aflevering van de serie vertelt zij hoe zij dagelijks aan een landschap vol natuur samenwerkt.

Inhoud van de negen afleveringen ‘Red de Lente’

  • Aflevering 1. bestrijdingsmiddelen vloek of zegen?
  • Aflevering 2 en 3. Waar komen de middelen terecht? Deel 1 milieu en deel 2 gezondheid
  • Aflevering 4. In gesprek met de industrie
  • Aflevering 5. Kan het met minder?
  • Aflevering 6. De natuurlijke vijand als vriend
  • Aflevering 7 en 8 Onder de norm; alles oké? Deel 1 en 2
  • Aflevering 9 En hoe nu verder?

Organisatie

De podcastserie ‘Red de Lente’ is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), Addenda, Triodos Foundation, Koppert en Natuurmonumenten .

Marie Jeanne Douven