Ga direct naar inhoud
Nieuws

Noodoplossing lekke kades Fochteloërveen

05 maart 2019

Een aantal damwanden in het Fochteloërveen zijn we met noodreparaties aan het herstellen, waardoor we het water weer beter in de kern van het Fochteloërveen kunnen vasthouden. Het waterpeil moet in dit vak nu beter te reguleren zijn, anders verdroogt het veen in snel tempo komend zomer. Er verdwijnen dan zeldzame planten soorten en komt veel CO2 vrij. Omdat het Fochteloërveen hoger ligt dan de omgeving, houdt een stelsel van ruim 77 kilometer aan damwanden het regenwater in het gebied.

Fochteloerveen kades kraan

Het Fochteloërveen is een van de laatste hoogveengebieden van Nederland en vanwege de bijzondere natuurwaarden aangewezen als Natura2000 gebied. Het gedeelte met hoogveen is 845 hectare groot. Daar groeien zeldzame planten als lange zonnedauw, eenarig wollegras en bultvormende veenmossen. Het wollegras biedt voedsel voor de rupsen van de grootste populatie van het zeldzame veenhooibeestje. Voor bedreigde vogelsoorten zoals het paapje en het porseleinhoen is het Fochteloërveen onmisbaar en het is het belangrijkste broedgebied van de kraanvogel in ons land. Schoon en voldoende regenwater speelt de sleutelrol in een gezond hoogveen. Veenmossen houden het water vast en vormen hoge bulten. Een gezond hoogveen groeit jaarlijks een millimeter. Het Fochteloërveen kan in dat geval jaarlijks 3.300 ton CO2 vastleggen.