Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onze omgang met bomen

17 april 2019 | A. Zandt

De afgelopen weken is een stevig debat ontstaan over het kappen van bomen. Natuurbescherming lijkt te botsen met het tegengaan van klimaatverandering, terwijl dat elkaar juist kan – en moet – versterken. Het zagen van bomen gebeurt niet zomaar, maar om open landschappen te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Toch merken we dat een deel van de keuzes die we maken in ons beheer, ook vragen oproept bij onze eigen achterban.

open plek in bos

Pas op de plaats

Om recht te doen aan die vragen, hebben we gekozen voor ‘een pas op de plaats’. Natuurmonumenten is een burgerbeweging, die juist met steun van de samenleving wil opkomen voor natuur en landschap. Daarom gaan we opnieuw in gesprek met onze achterban over onze omgang met bosbeheer en bomenkap. Daarvoor nemen we enkele maanden tijd. In die periode kappen wij uitsluitend bomen uit veiligheidsoverwegingen. In de volgende nieuwsbrief lees je hoe je je mening kunt inbrengen.

Groei bosoppervlak

Ondertussen is het goed om te weten dat het totale bosoppervlak bij Natuurmonumenten niet is afgenomen, maar gegroeid. Niet alleen de laatste jaren, maar ook over langere tijd bezien. Wij beheren steeds meer bos en leggen ook nieuwe bossen aan, zoals Parkbos de Haar bij Utrecht.

Natuurdoelen centraal

Bij Natuurmonumenten is houtproductie nooit een doel op zich. In al onze bossen zijn natuurdoelen leidend. Wel komt er hout vrij bij het beheer (bijvoorbeeld om wandelpaden veilig te houden). Dat is FSC®-gecertificeerd (FSC-C006789) en verkopen we zo duurzaam mogelijk. De netto opbrengst daarvan bedraagt slechts 0,4% van onze totale inkomsten.

Achterban betrekken

Het is niet de eerste keer dat Natuurmonumenten de leden betrekt bij keuzes die gemaakt worden. Eerder werden thema’s zoals de omgang met wilde dieren en recreatief medegebruik van natuurgebieden met de achterban besproken. Nu willen we onze omgang met bomenkap graag met onze achterban bespreken. Daarbij staat onze missie centraal: knokken voor het behoud van rijke en gezonde natuur in Nederland. Daarbij willen we samen tot oplossingen komen die goed zijn voor natuur en klimaat.

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter