Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ook Europees Parlement stemt in met Natuurherstelwet

27 februari 2024 | Shanti Haas

Vandaag heeft het Europees Parlement vóór het definitieve akkoord op de Natuurherstelwet gestemd dat eerder werd bereikt tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement. Eind vorig jaar was de wet ook al goedgekeurd door de Milieucommissie van het Parlement. Nederlandse natuur- en milieuorganisaties reageren verheugd op het nieuws.

D-day voor natuur in Europa?

Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds reageert namens Nederlandse natuur- en milieuorganisaties*: “We zijn verheugd dat de Natuurherstelwet is aangenomen door het Europees Parlement. De Natuurherstelwet is niet alleen cruciaal om het verlies aan planten en dieren te stoppen, ook is het een essentieel onderdeel van de Green Deal die de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies moet tegengaan. Hiermee maken we ons Nederlandse landschap met de zee, duinen, veenweiden en bossen mooier, veiliger én leefbaarder. Het is nu aan de Europese Milieuministers dit voorbeeld te volgen en de Natuurherstelwet definitief goed te keuren zodat de lidstaten aan de slag kunnen."

Draagvlak

Naast natuur- en milieuorganisaties riepen bijna een miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven op om de Natuurherstelwet te steunen. Hier werd eerder door de milieucommissie van het Europees Parlement, na een flinke afzwakking van de wet, al gehoor aan gegeven. Vandaag stemde dus ook een meerderheid van het Europees Parlement voor de Natuurherstelwet. 

Naar de finish

Om het wetgevingsproces af te ronden zal ook de Raad nog een laatste formele goedkeuring moeten geven, wat gezien het feit dat de tekst in november jl. al groen licht kreeg van de EU-lidstaten, een formaliteit zal zijn.

 

*gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieuorganisaties:

Greenpeace NL, De Natuur en Milieufederaties, IUCN NL, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter