Ga direct naar inhoud
Nieuws

Opnieuw grote natuurgrondenruil in Limburg

17 december 2019 | Simone Prinsen

Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling en het Elisabeth Strouven Fonds gaan 365 hectare natuurgrond ruilen. Doel is om de natuurgebieden robuuster te maken en nog effectiever te beheren. Planten en dieren en het landschap in Limburg profiteren hiervan. Een gedeelte van de Limburgse natuurgebieden liggen vaak versnipperd en grenzen aan gebieden van andere organisaties of worden er zelfs door omringd. Met de grondruil komt hier verandering in.

natuurgrondenruil Limburg

Ruilen percelen

Kern van de natuurgrondenruil is de ruil van terreinen tussen Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten. De drie organisaties dragen op verschillende locaties kleinere percelen over aan de grootste beheerder op die locatie. Zo neemt Natuurmonumenten, als grootste natuureigenaar bij Weert, de Moeselpeel over van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer neemt percelen over van Limburgs Landschap bij het Molenbeekdal, het Spaanse bos bij Heythuysen, en bij de Platte Bossen bij Nijswiller. Omgekeerd gaan percelen in de omgeving van Sarsven en de Banen en ‘t Jaomerdal bij Venlo van Staatsbosbeheer naar Limburgs Landschap. Natuurmonumenten draagt percelen bij het Haverbos bij Echt over aan Staatsbosbeheer.

Robuustere natuurgebieden

De natuurgrondenruil volgt op een eerdere ruil, bijna twee jaar geleden. Destijds ging het om een grondruil van 564 hectare, de eerste provinciebrede natuurgrondruil tussen natuurbeherende organisaties in Nederland. Door de ruil ontstaan er robuustere aaneengesloten natuurgebieden waardoor efficiënter en dus tegen lagere kosten beheerd kan worden. Uiteindelijk komt dit ook ten goede aan de kwaliteit van de natuur.

ARK en Elisabeth Strouven Fonds

ARK Natuurontwikkeling en het Elisabeth Strouvenfonds zijn ook partner bij de grondruil. ARK en Staatbosbeheer ruilen gronden bij Vaals en Schin op Geul. Het Elisabeth Strouvenfonds, een fonds dat onder meer bijdraagt aan projecten van organisaties die actief zijn in natuurbehoud, natuurbeheer en –ontwikkeling, ruilt gronden met Staatsbosbeheer in de buurt van Vaals.

Voor de miljoenen bezoekers van de Limburgse natuur verandert er weinig. Ze houden goede toegang tot natuurgebieden in Limburg zoals al jaren het geval is. Voordeel voor de bezoekers is dat met de grondruil duidelijker wordt welke terreinbeheerder waar werkt. Provincie Limburg steunt de grondruil omdat het past in de natuurvisie. Die is onder meer gericht op het nog efficiënter inzetten van beschikbare middelen.

Simone Prinsen
Simone Prinsen