Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oprekking fosfaatplafond onacceptabel

17 maart 2016 | Natuurmonumenten

Staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken heeft nu maatregelen aangekondigd om de melkveehouderij weer onder dit plafond te brengen. Voor Natuurmonumenten en de andere natuur- en milieuorganisaties is het voornemen van Van Dam om het fosfaatplafond op te rekken echter onacceptabel.

Oprekking fosfaatplafond onacceptabel

Intensieve landbouw

De natuur- en milieuorganisaties kunnen niet toestaan dat de intensivering van de landbouw zo’n zware wissel trekt op ons platteland. Het heeft ook gevolgen voor de koeien in de wei, de weidevogels, onze agrarische natuur: kortom, een negatieve impact op alles wat we zo waarderen in ons agrarische cultuurlandschap.

120.000 koeien teveel

Het doel van de fosfaatrechten is om het aantal koeien in Nederland te begrenzen. Momenteel telt Nederland al 65.000 koeien en 55.000 stuks jongvee teveel, zo bleek uit recente CBS cijfers. Ons vee produceerde vorig jaar 176,3 miljoen kilo fosfaat, terwijl de EU maximaal 172,9 miljoen kilo toestaat. Koeien stoten fosfaat uit, dat via mest terecht komt in het oppervlaktewater, zoals sloten. De overvloed aan fosfaat is zeer schadelijk voor de natuur en het milieu. Het is dus noodzakelijk dat het aantal koeien snel wordt begrensd en er meer stimulans komt voor grondgebonden bedrijven.

Teveel fosfaat slecht voor de natuur

Natuur- en milieuorganisaties pleiten daarom in deze gezamenlijke brief voor een beperking van de melkveehouderij om zo de uitstoot van fosfaat te beperken. Te veel fosfaat heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het water, en daarmee een negatieve impact op de natuur in Nederland. De melkveehouderij is na de afschaffing van het melkquotum in april 2015 zo sterk gegroeid dat dit fosfaatplafond sterk is overschreden.

Staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken heeft nu maatregelen aangekondigd om de melkveehouderij weer onder dit plafond te brengen. Voor Natuurmonumenten en de andere natuur- en milieuorganisaties is het voornemen van Van Dam om het fosfaatplafond op te rekken echter onacceptabel. Lees de hele brief hier.

Natuurmonumenten