Nieuws van de boswachter

Oproep aan Brussel: spreek je uit voor natuur

14 september 2016 | Wilco Meijers

Europese natuurorganisaties hebben een advies aangeboden om de natuurbescherming te versterken.

Oproep aan Brussel: spreek je uit voor natuur

Europese natuurorganisaties hebben een advies aan de Europese Commissie aangeboden met voorstellen om de natuurbescherming in Europa te versterken. Brussel laat versterking van de Europese natuurbescherming liggen.


Het advies van de Europese koepelorganisatie van natuurorganisaties waarin ook Natuurmonumenten participeert, wordt vandaag gepresenteerd op de conferentie ‘Actions for Nature’ in Brussel.


Actie vereist


Vorig jaar werden de Europese natuurregels uitgebreid onderzocht op effectiviteit. Uit dit onderzoek bleek dat de Europese natuurregels inhoudelijk voldoen, maar dat het schort aan de uitvoering. Helaas blijft het tot nog toe onduidelijk welke conclusies de Europese Commissie aan deze uitslag verbindt. Dit vertraagt het verbeteren van de Europese natuurbescherming.


De onderzoeksuitslagen lagen begin dit jaar al op het bureau van de Europese Commissie. De uitkomsten lekten in juni 2016 uit. Toch kwam er geen enkele actie vanuit Europa. Dit terwijl het onderzoek onomstotelijk laat zien dat Europese natuurbescherming werkt. Met het beleid wordt zowel in Europa als in Nederland resultaat behaald. De zeearend komt alweer tien jaar voor in de Oostvaardersplassen en broedt nu ook in het Zwarte Meer, het Lauwersmeer en de Biesbosch. Ook kraanvogels vestigen zich op steeds meer plekken in Nederland. En na bijna veertig jaar is de otter terug in de Nieuwkoopse Plassen.


Voorstellen voor verbetering


Tegelijkertijd kan Europa nog veel meer doen om natuur te versterken. Het European Environmental Bureau lanceert daarom samen met andere natuur- en milieuorganisaties haar advies: http://www.eeb.org/index.cfm?LinkServID=627A0CC2-5056-B741-DB7E016DB241…;‘The laws of Nature; what the EU should do to better protect nature in Europe’


Daarin staan voorstellen hoe de uitvoering van het Europese natuurbeleid verbeterd kan worden, zoals het aanleggen van groene verbindingen en het aanpakken van de verstikkende stikstofdeken.. Tegelijkertijd doen de organisaties een dringend pleidooi natuurbescherming, landbouw en infrastructuur niet los van elkaar te zien. De impact van beide sectoren op natuur en landschap is groot. Natuurbescherming moet daarom een plek krijgen in hun beleid.


Verbetering van Nederlands natuurbeleid


Eerder dit jaar lanceerden negen Nederlandse natuur- en milieuorganisaties het actieplan">https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/pe… Natuurbescherming in Nederland met ideeën over hoe we natuur in Nederland beter kunnen beschermen. De Tweede Kamer spreekt er dit najaar over.


Twitter


Meepraten over wat er op de conferentiehttp://www.eeb.org/index.cfm?LinkServID=93D3C019-5056-B741-DBA759E47DF2…; gebeurt? Gebruik dan de hashtags #NatureAlert of #Act4Nature

Wilco Meijers
logo