Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oproep aan Europarlementariërs: kies voor natuur, niet voor pesticiden!

08 juni 2017 | Annerieke Velvis

Woensdag 14 juni is de lakmoesproef voor de Europarlementariërs. Steunen zij een voorstel van de Europese Commissie dat het gebruik van pesticiden in zogenoemde Ecologische aandachtsgebieden in akkerbouwgebieden verbiedt of stemmen zij voor het gebruik van pesticiden?

Oproep aan Europarlementariërs: kies voor natuur, niet voor pesticiden!

Ecologische aandachtsgebieden (EFA’s) zijn speciaal aangewezen gebieden die van betekenis zijn voor de biodiversiteit. EFA zijn onderdeel van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die in 2013 is ingevoerd. Dat was nodig omdat het zeer slecht gaat met de natuur op het platteland. Bijen, vlinders en leeuweriken verdwijnen in hoog tempo. Het wordt stil op het platteland. De bedoeling was dat in ruil voor inkomenssteun akkerbouwers 5% van hun grond opzij zouden zetten voor biodiversiteit. In ruil voor de vergroening krijgen boeren dus geld. Het gaat om 12 miljard euro van de belastingbetaler. Voor alle duidelijkheid: meedoen is vrijwillig.

Helaas heeft de vergroening tot nu toe bitter weinig voor de natuur opgeleverd. De reden is dat de invalshoek dat de EFA’s primair ten goede van natuur zouden moeten werken, is losgelaten. Er mogen nu ook zogenoemde vanggewassen zoals bladrammenas, Engels raaigras en gele mosterd in de EFA’s worden verbouwd. Het daarmee samenhangende gebruik van pesticiden is ook toegestaan. Spijtig genoeg komt hiermee de term ‘vanggewas’ wel in een erg cynisch daglicht te staan. De EFA’s trekken biodiversiteit aan in de vorm van allerhande insecten en andere dieren maar die worden vervolgens getrakteerd op een dosis pesticiden.

Dit landbouwkundig gebruik leidt er toe dat het vergroeningsbeleid dat eigenlijk meer biodiversiteit in het boerenland moet nastreven, jammerlijk faalt. Dat betekent dus dat het geld van de belastingbetaler niet doelmatig wordt ingezet. De Europese Commissie heeft om deze reden voorgesteld het gebruik van pesticiden in de EFA’s te verbieden.

De Landbouwcommissie van het Europees parlement heeft dit voorstel spijtig genoeg weggestemd. De gevestigde landbouwbelangen hebben daar de overhand. Op 14 juni zal het Europees Parlement plenair stemmen over het voorstel van de Europese Commissie. Wij hopen van harte dat het voorstel voldoende steun zal krijgen omdat:

  • het niet acceptabel is dat pesticiden worden toegestaan in gebieden die bedoeld zijn voor biodiversiteitsherstel
  • het gebruik van pesticiden in vergroeningsgebieden, gefinancierd door de belastingbetalers ondermijnt de legitimiteit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • Echte EFA’s zijn hard nodig om de ineenstorting van de biodiversiteit in landbouwgebieden te stuiten
  • EFA’s zijn noodzakelijk om de functionele agro-biodiversiteit te herstellen, bijvoorbeeld bijen die voor bestuiving zorgen.

Wij roepen de Europarlementariërs dan ook op om voor natuur te kiezen en tegen pesticiden! Wij zullen de stemmingen nauwlettend in de gaten houden en rapporteren hoe de Nederlandse Europarlementariërs hebben gestemd.

Voor meer inhoud en achtergrond, lees de briefing van onze Europese koepelorganisaties het European Environmental Bureau en Birdlife International (pdf)

Je kunt de Europarlementariërs een tweet sturen om het belang van deze stemming te onderstrepen. Bijvoorbeeld: @Europarl_EN safe spaces for nature are #pesticide free. Vote NO at #EPlenary next week! http://goo.gl/s1QEXn #nobrainer

Deze oproep gaat over het huidige, falende, Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Vandaar dat wij voor de toekomst pleiten voor een radicaal ander landbouwbeleid, meer lezen? Klik hier

Annerieke Velvis