Ga direct naar inhoud
Nieuws

PBL positief over voorstellen stikstofversnelling, uitvoeringskracht van belang 

01 juni 2021 | Marjolein Koek

Het voorstel voor stikstofversnelling van LTO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, Natuur & Milieu bevat verschillende bouwstenen die natuurdoelen en versoepeling van vergunningverlening dichterbij kunnen brengen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een eerste reflectie. Het voorgestelde tempo ligt hoog, waarbij het PBL een aantal risico’s in de uitvoering benoemt.  

Hooiland

“Het PBL bevestigt dat onze voorstellen ambitieus zijn, en spreekt waardering uit voor het samenkomen van verschillende partijen om deze stikstofversnelling te realiseren. De reflectie van het PBL laat ook zien hoe complex de opgave is. Om de gewenste reducties te behalen moet de uitrol van onder meer innovaties en landinrichting voortvarend worden opgepakt. Voldoende budget en menskracht, vooral bij lagere overheden, is cruciaal om tot goede en snelle uitrol te komen,” aldus de betrokken partijen.  

Het PBL gaf op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met spoed een eerste reflectie. De rekenmeesters hebben nog enkele vragen over aannames en bijvoorbeeld het behalen van andere doelen, naast stikstof. Bij aankondiging van het plan stelden de partijen al vast dat verdere uitwerking nodig is. Over de verdere doorrekening en uitwerking voeren partijen overleg met formerende partijen, betrokken ministeries en overheden en met andere (maatschappelijke) partijen.   

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter