Ga direct naar inhoud
Nieuws

Persbericht: Natuurmonumenten en VHG geven gemeenten handvatten om te vergroenen

22 maart 2018 | Marjolein Koek

Natuurmonumenten en VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen, roepen gemeenten op om werk te maken van vergroening van hun gebied. Op papier is dit vrijwel overal als aandachtspunt benoemd, maar de uitvoering blijkt in de praktijk soms weerbarstiger. De aankomende coalitieonderhandelingen bieden veel kansen om vergroening in beleid te vatten. Natuurmonumenten en VHG stelden daarom een manifest op waarmee ze de hagelnieuw gekozen politici handvatten geven om dit te realiseren.

Marc van den Tweel en Egbert Roozen

Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: ‘Vanuit alle sectoren - overheden, natuurbeschermers, gezondheidsorganisaties, het bedrijfsleven - klinkt de roep om vergroening. Logisch, want vergroening is onmisbaar voor een rooskleurige toekomst van steden en dorpen. Het draagt niet alleen bij aan een fijne leefomgeving, maar maakt een stad ook klimaatbestendiger en zorgt bovendien voor schone lucht.’ Ook ANWB, EcoShape, ING, Landal Greenparks, Louis Bolk Instituut, Naturalis, NOC-NSF, NVTL, de Green Deal Groene Daken en Vereniging Stadswerk Nederland ondertekenden het manifest.

Gebrek aan groen

Nog steeds verrijzen betonnen woonwoestijnen waarin geen boom te bekennen is en waar alle grond is bedekt met tegels. Oude wijken blijven mistroostig en grijs door een schrijnend gebrek aan natuurlijke elementen. Van den Tweel: ‘Kennelijk worstelen veel gemeenten niet zozeer met de vraag óf er groen bij moet, maar vooral met de vraag hóe dan.’ Om gemeenten te helpen bij het beantwoorden van die vraag gaat het manifest gepaard met 10 tips voor een groenere gemeente.

Meerwaarde

VHG-directeur Egbert Roozen: ‘De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. Het is niet alleen mooi, maar ook hard nodig voor onze gezondheid en veiligheid. Woningen met uitzicht op groen zijn niet voor niets meer waard dan woningen die dat uitzicht ontberen. Gemeenten; kijk eens door een groene bril naar al je uitdagingen en plannen. Meer groen realiseren hoeft echt niet moeilijk te zijn en ook niet veel ruimte of geld te kosten.’

Goede voorbeeld

Natuurmonumenten en VHG roepen gemeenten ook op om stelling te nemen door bijvoorbeeld alleen projectontwikkeling toe te staan als in de plannen vergroening is gewaarborgd. Gemeenten kunnen bovendien zelf eenvoudig het goede voorbeeld geven door openbaar toegankelijke gebouwen te vergroenen. Roozen: ‘Als gemeenten uitstralen dat groen op, aan, in en rondom een gebouw vanzelfsprekend is, zullen anderen dat voorbeeld volgen.’

Inspiratielijst

De inspiratielijst staat vol mogelijkheden die gemeenten kunnen aangrijpen om hun omgeving te vergroenen. Zo kunnen bewoners en ontwikkelaars gestimuleerd worden door groene daken of geveltuinen te subsidiëren. Ook kunnen gemeenten er voor kiezen om vergunningstrajecten voor vergroeningsmaatregelen te versnellen.

Ruimte voor groen

Van den Tweel: ‘Ik heb nog nooit iemand horen zeggen ‘ik wil minder groen in mijn omgeving’. Dus eigenlijk is het simpel: zeg nee tegen grijze wijken, en volmondig ja tegen parkachtige lanen. Natuurmonumenten staat voor een gezonde leefomgeving, een vitaal buitengebied en een veerkrachtige natuur. Dat kan alleen als we natuur niet beperken tot beschermde natuurgebieden maar haar óók binnen de bebouwde kom de ruimte geven. Zo geven we mens én dier toegang tot een prettige, veilige en gezonde leefomgeving.’

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter