Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Raad voor leefomgeving wil inwoners betrekken bij transitie landschap

08 november 2016 | Geeke Remmelts

Natuurmonumenten onderschrijft het advies ‘Verbindend Landschap’ dat de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) vandaag in Den Haag presenteerde. De Rli stelt daarin dat de gewenste duurzaamheidstransities alleen kans van slagen hebben in een intensieve maatschappelijke dialoog. Hierin moet de verbetering van de kwaliteit van het landschap centraal staan.

Raad voor leefomgeving wil inwoners betrekken bij transitie landschap

<h3>Betrek mensen bij transitie van landschap</h3>
<p>De Raad voor leefomgeving en infrastructuur bepleit om de transitie naar een duurzame samenleving te benutten om waardevol landschap te creëren. Omgekeerd zal er tegen die transitie veel weerstand zijn als er voor het landschap onvoldoende aandacht is. Natuurmonumenten is blij dat de raad voorstelt om Nederlanders veel meer bij de transitie van hun unieke landschap te betrekken.</p>
<h3>Zorgen over toekomst van landschap</h3>
<p>De achterban van Natuurmonumenten is bezorgd over de teloorgang van het typisch Nederlandse landschap. Tijdens zes streekconferenties gingen honderden mensen hierover met elkaar in gesprek. Dankzij deze bijeenkomsten worden er nu tal van initiatieven opgestart. Natuurmonumenten is onder de indruk van de energie die mensen belangeloos besteden aan de omgeving in de buurt. Bovendien zijn we geschrokken van de zorgen die deelnemers hebben over de toekomst van hun landschap.</p>
<h3>Overheid moet landschap beschermen</h3>
<p>Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat een brede maatschappelijke beweging de teloorgang van het Nederlandse landschap kan stoppen. Tijdens de streekconferenties was onze achterban duidelijk over hun verwachtingen van de overheid: bescherm onze landschappen! Bescherm deze waardevolle gebieden door ze een centrale plek te geven in de nog op te stellen omgevingsvisies, zowel op Rijks-, provinciaal als lokaal niveau. Natuurmonumenten vindt het positief dat de Rli dit ook adviseert. </p>
<h3>Aanvalsplan voor Nederlandse landschap</h3>
<p>De zorgen en oplossingen die bij de streekconferenties naar voren kwamen, vormen de basis van het ‘Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap,’ dat Natuurmonumenten binnenkort presenteert. In afwachting daarvan hoopt Natuurmonumenten dat het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan de slag gaan met de zeven aanbevelingen van Rli, als eerste goede stap naar het verbinden van onze landschappen.</p>

placeholder
Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven