Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie Natuurmonumenten op persbericht NatuurAlert over kaalkap.

30 juni 2021 | Marjolein Koek

Natuurmonumenten en de Landschappen hebben kennis genomen van een persbericht van NatuurAlert “Wat beweegt de natuurbescherming?”. We signaleren daarin onjuistheden en een groot gebrek aan nuance. Dat Natuurmonumenten en de Landschappen ‘groen licht voor kaalkap’ zouden geven is feitelijk volstrekt onjuist en maakt willens en wetens een karikatuur van de zorgvuldigheid waarmee wij onze bossen beheren.

leuvenumse bos

Natuurmonumenten en de landschappen zijn tegen grootschalige vlaktekap en pleiten in dat opzicht dan ook niet voor volledige vrijheid voor de bosbeheerders. Wel willen we dat het mogelijk blijft om bossen om te vormen naar een soortenrijker en biodiverser bos en dat ervaren bosbeheerders enige vrijheid houden voor maatwerk en het maken van de juiste keuzes per gebied. Daarom steunden wij eerder het voorstel om verjongingsvlakten te verkleinen van maximaal  2 naar maximaal een halve hectare. Hiermee kan bosbeheer op een zorgvuldige en kleinschalige manier worden uitgevoerd, waarbij er ruimte blijft voor maatwerk.

In praktijk passen Natuurmonumenten en de Landschappen de kap van vlaktes van 0,5 hectare alleen bij uitzondering toe. Maar soms is het nodig om een halve hectare te kappen. Bijvoorbeeld bij grootschalige sterfte van bossen, zoals door vraat van de letterzetter in naaldbomen, of door essentaksterfte bij essen. Ook bij de omvorming van voormalige productiebossen zijn verjongingsvlaktes een manier om de natuur een handje te helpen. Deze bossen bestaan uit één boomsoort, meestal niet-Europese boomsoorten, in rechte rijen, van dezelfde leeftijd en hebben daardoor een lage biodiversiteit. Door in die gevallen tot maximaal een halve hectare vrij te maken, krijgt het bos op die plek weer alle ruimte om te groeien. Hierdoor ontstaat ruimte voor meer soorten planten en dieren dan zónder die ingreep het geval was geweest.

Natuurmonumenten en de Landschappen vinden het belangrijk dat bosbeheerders de ruimte krijgen en houden om te werken aan biodiversiteit en een soortenrijk boslandschap. Daarom zijn we tegen het verbieden van groepenkap in algemene zin.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter