Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie Natuurmonumenten op regeerakkoord

10 oktober 2017 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten ziet goede kansen in het regeerakkoord. De plannen bieden ruimte voor het versterken van natuur en landschap in Nederland. We hadden echter liever gezien dat het kabinet concrete doelen had gesteld voor de versterking van onze natuur. Die ontbreken.

Reactie Natuurmonumenten op regeerakkoord

Landbouw

Natuurmonumenten prijst de ambities van het kabinet om de landbouw duurzamer te maken. Marc van den Tweel, algemeen directeur: “Het kabinet ziet de noodzaak om de landbouw een groene en duurzame richting te geven. Dat is hard nodig.” Europese landbouwsubsidies verschuiven van inkomenssteun naar de versterking van natuur en landschap. Boeren die ondernemen met zorg voor natuur krijgen daarvoor financiële steun. Daarnaast laat de politiek de markt zijn werk doen: met een eerlijke prijs voor boeren die investeren in milieu en dierenwelzijn. Zo kunnen consumenten direct invloed uitoefenen op voedsel dat met zorg en aandacht wordt geproduceerd.

Landschap

Het kabinet belooft iconische landschappen als de Veluwe, het Groene Hart en de Nederlandse kust blijvend te beschermen. Een mooie ambitie, maar de andere Nederlandse landschappen moeten niet vergeten worden. Marc van den Tweel: “Het is uitstekend dat er aandacht is voor unieke landschappen zoals de Veluwe, maar hoe zit het met al die andere landschappen die ons land zo mooi en uniek maken? In de nieuwe Omgevingsvisie kan het kabinet het Nederlandse landschap de aandacht geven die het verdient.”

Water en klimaat

We zijn verheugd over de aandacht voor projecten waar zowel natuur als water bij gebaat zijn. Marc van den Tweel: “In veel gebieden zien wij kansen om klimaatmaatregelen te combineren met spectaculair natuurherstel, zoals de Marker Wadden. Maar ook in het Groene Hart kan duurzame landbouw en natuurherstel ervoor zorgen dat bodems niet meer dalen en klimaatdoelen worden gehaald. Kabinet, laat deze kansen niet liggen!” Daarnaast roepen we het kabinet op om onze zeeën te koesteren. Positief is dat er aandacht is voor goed beheer van de Waddenzee. Maar in het regeerakkoord staat een hele reeks maatregelen die de natuur in de Noordzee verder onder druk zetten. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Alles bij elkaar biedt dit regeerakkoord aanknopingspunten om te bouwen aan een groen en gezond Nederland. Marc van den Tweel: “We zien ernaar uit om ons de komende jaren in te spannen voor de duurzame koers die dit kabinet wil laten zien. Dat doen we samen met alle Nederlanders die hart hebben voor natuur en landschap.”

Natuurmonumenten