Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie op verschijning van biografie Van Tienhoven

01 maart 2024 | Marjolein Koek

Op 1 maart verscheen de biografie 'Rentmeester van Nature' over Pieter van Tienhoven , een van de belangrijkste mensen van het eerste uur voor Natuurmonumenten. Hij was 45 jaar beeldbepalend bestuurslid. De biografie biedt nieuwe informatie over Natuurmonumenten tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar roept ook vragen op. Daarom heeft Natuurmonumenten een onderzoeksopdracht bij het NIOD uitgezet.

rentmeester van nature

Natuurmonumenten vindt het bijzonder waardevol om dankzij dit boek meer besef en kennis te hebben van de historie van natuurbescherming, Natuurmonumenten en vooral de rol van Pieter van Tienhoven. Wat opvalt in Saris’ boek is de pragmatische, zakelijke houding van Van Tienhoven, die steeds deed wat in zijn ogen het belangrijkst was voor natuur. Vaak was dat: een goede verstandhouding met de machthebbenden en het landsbestuur. Die werkwijze paste hij ook toe in oorlogstijd. Hoewel zijn precieze doen en laten ook in deze biografie niet geheel duidelijk wordt, roept zijn verhouding tot de bezetter vragen op.

Belangrijk om historie te kennen

Alhoewel er zeker de laatste jaren meer bekend is geworden over Natuurmonumenten tijdens de Tweede Wereldoorlog, weten we nog weinig over de institutionele geschiedenis van de vereniging in die tijd. Het verschijnen van deze biografie heeft de directie en bestuur wel doen inzien: het is belangrijk onze historie goed te kennen. Dit boek legt de oorlogsgeschiedenis van de vereniging slechts deels bloot – gezien de focus op slechts één persoon. Maar wat gebeurde er precies bij Natuurmonumenten voor, tijdens en na de oorlog? En welke bestuursleden hadden welke rol?

Onderzoek door NIOD

Om antwoord te vinden op deze vragen is een onderzoeksopdracht bij het NIOD uitgezet. Het NIOD is het onafhankelijke instituut dat onderzoek doet naar oorlogssituaties en zich daarbij altijd vooral op de Tweede Wereldoorlog heeft gericht. Dit vooronderzoek zal vanaf de start een half jaar in beslag nemen. Daarbij zullen door het NIOD ook aanbevelingen worden gedaan aan Natuurmonumenten. Mocht er reden toe zijn kan dit vooronderzoek resulteren in een vervolgonderzoek. Natuurmonumenten zal indien nodig naar aanleiding van dit onderzoek handelen; we onderzoeken dus niet ‘om het onderzoeken.'

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter