Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ruim veertig vogelsoorten geteld op Marker Wadden

18 april 2018 | Wilco Meijers

De eerste vogeltelling in 2018 op Marker Wadden heeft ruim veertig soorten opgeleverd, waaronder wintergasten die nog niet waren vertrokken en zomergasten die net waren gearriveerd.

sneeuwgorzen

Op 29 maart vond op Marker Wadden de eerste vogeltelling van dit jaar plaats. De tien vogelspotters namen heel wat bijzondere soorten waar, zoals een strandleeuwerik en enkele sneeuwgorzen (zie grote foto), typische wintergasten in Nederland. Ook werden de eerste zomergasten gezien, zoals kluten die hier naar verwachting gaan broeden.

Strandleeuwerik op Marker Wadden

Strandleeuwerik op Marker Wadden.

Opvallend was ook het grote aantal witte kwikstaarten op Marker Wadden. Dit was vorig jaar de enige zangvogel die we als broedvogel op Marker Wadden mochten verwelkomen. Een aantal zal hier zeker gaan broeden. Verder werden veel soorten gezien die je in dit kale waddenlandschap kunt verwachten, zoals bonte strandlopers, kluten en meeuwen.

Ook zagen de tellers relatief veel viseters, zoals nonnetjes, middelste zaagbekken, grote zaagbekken en enkele aalscholvers. Zij profiteren van de aantrekkende visstand binnen de ring van eilanden van Marken Wadden. Daar is het water ondiep en vinden de vissen paaiplekken.

Merels

In april zag boswachter André Donker nog een vogelsoort die je niet in dit kale landschap zou verwachten: de merel, een typische tuinvogel. Bij gebrek aan struikgewas zochten de vier merels beschutting bij een opslagdepot. Met de nodige zeecontainers en opslag van divers materiaal hebben de bouwers onbedoeld voor merels al een plekje ingericht. 

Broedseizoen begonnen

Inmiddels is het broedseizoen gestart. Het eerste ei is gelegd, van een kokmeeuw, waarmee het startsein is gegeven voor het tweede broedseizoen op Marker Wadden. Meeuwen zijn belangrijk voor andere broedvogels zoals kluten en visdiefjes die tussen de meeuwen broeden. Meeuwen zijn enorme nestverdedigers en beschermen daarmee ook andere broedvogels. Tijdens het broedseizoen zijn deze broedplekken op Marker Wadden gesloten voor werkzaamheden.

Ei kokmeeuw

Het eerste ei in 2018 op Marker Wadden is gelegd.

Vogeltellers Marker Wadden

Vogeltellers op Marker Wadden.

Wilco Meijers