Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Samenwerken voor hoogveen op De Klencke

24 januari 2019 | Lian Flikkema

Een prachtig hoogveengebiedje in het Klenckerveld op De Klencke dreigt dicht te groeien met jonge berkjes en grove den. De hoge stikstofdepositie uit landbouw, verkeer en industrie is de oorzaak. Reden voor beheerteam Zuid Drenthe en de beheervrijwilligers van De Klencke om de handen in elkaar te slaan. Resultaat na een paar koude uren hard werken: een opgeschoond stukje hoogveen en de hoop dat we het veenmos de gelegenheid geven om onbelemmerd door te groeien.

Jonge boompjes weghalen om veenmos alle ruimte te geven

Het probleem van teveel stikstof

Overdaad aan stikstof is een groot probleem voor de natuur. Het verrijkt de bodem, waardoor planten van voedselarme grond zoals heide en kwetsbare veenmossen, het verliezen van planten die van voedselrijke grond houden (pijpestro, jonge boompjes, braam). Dieren en insecten die horen bij heide en hoogveen, verdwijnen hierdoor ook. Door de jonge opslag bij voortduring te verwijderen, kunnen veenmossen, maar ook kleine veenbes en dopheide hier groeien.

kleine veenbes

Onvermoeibare vrijwilligers

Natuurbeheer kost veel geld, tijd en inzet. Dankzij de beheervrijwilligers van De Klencke gebeurt er ontzettend veel. Ze houden poelen open voor kikkers en libellen. Ze maken takkenhopen voor reptielen, ze maaien riet, halen exotische planten als berenklauw en vogelkers weg, repareren rasters, onderhouden wandelpaden, verwijderen zwerfvuil, snoeien vruchtbomen en controleren de waterpeilen. Al met al werken 7 vrijwilligers gedurende zo’n 1680 (!) uur per jaar in ‘hun’ natuurgebied. Hulde.

vrijwilligers De Klencke rusten even

Wandelen over een mooi landgoed

Loop de wandelroute (8 km) over De Klencke eens. Het landgoed heeft zoveel te bieden: een beekdal, natte bloemrijke hooilanden, houtwallen, eeuwenoude beuken- en eikenbossen en op de zandgronden heidevelden met voedselarme vennetjes.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe