Ga direct naar inhoud
Nieuws

Slim heidebranden voor gezonde natuur op Sprengenberg

08 februari 2018 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten brandt vandaag gecontroleerd heide af op de Sprengenberg om het heidelandschap nieuw leven in te blazen.

Heidebranden voor verbetering van de biodiversiteit

Natuurmonumenten brandt vandaag weer een aantal hectare heide gecontroleerd af op de Sprengenberg (Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug). Het doel is de biodiversiteit op de hele Sallandse Heuvelrug te verbeteren. Ook al kleurt de heide elke zomer prachtig paars, schijn bedriegt. De grond is verzuurd door stikstof, waardoor veel plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.

Gezonde heide is gevarieerde heide

Sinds januari 2008 branden Natuurmonumenten en Staatbosbeheer jaarlijks meerdere kleine percelen af in het gebied. Dit keer gaat het om drie kleinere stukken op de Sprengenberg van samen anderhalve hectare, in de buurt van de Bergweg.

Jos Schouten, boswachter van Natuurmomenten: “De maatregel lijkt sindsdien succesvol: na branden kiemt er nieuwe heide. Uit onderzoek blijkt dat na een aantal jaren de jonge heide rijker aan insecten is dan de niet afgebrande hei. Fijn voor bijvoorbeeld nachtzwaluw en roodborsttapuit. Voor gezonde heide branden we trouwens niet alleen, we maaien ook stukken, plaggen en bekalken op kleine schaal. En je kunt de herder met zijn schaapskudde op de heide tegenkomen in voorjaar en (na)zomer."

Veilig branden

De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. Boswachters hebben de randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Het branden zelf moet uiteraard vóór het vogelbroedseizoen plaatsvinden. Branden kan trouwens alleen bij droog, relatief windstil weer en in een vorstperiode. Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond zitten, geen gevaar.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink