Ga direct naar inhoud
Nieuws

Staatssecretaris Natuur wil weidevogels ook van ondergang redden

02 december 2015 | Natuurmonumenten

Martijn van Dam, de kersverse staatssecretaris voor Natuur gaat voortvarend te werk om samen met provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties de populatie weidevogels in ons land op te lappen. Natuurmonumenten juicht dit voorstel én het besef dat er een andere landbouw nodig is als we het Nederlandse landschap met haar karakteristieke weidevogels willen behouden toe.

Staatssecretaris Natuur wil weidevogels ook van ondergang redden

<h3>Duurzame landbouw nodig</h2>
<p>Veel soorten weidevogels, zoals de scholekster, grutto en veldleeuwerik zijn in Nederland sinds 1990 met meer dat 60% afgenomen. Dit komt vooral door de steeds intensiever geworden (melk)veehouderij. Per koe zou er meer grond moeten komen. Dit bevordert de weidegang en voorkomt een teveel aan mest. Hiertoe heeft Natuurmonumenten, samen met het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming de Tweede kamer onlangs met een <a href="http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/34972_grutto_heeft_alleen_toe…; opgeroepen, bij de behandeling van de begroting van Staatssecretaris Van Dam. Natuurmonumenten werkt rondom haar eigen weidevogelreservaten, zoals bijvoorbeeld in de Eempolder uitstekend samen met boeren en collectieven. Zij werken natuurvriendelijk. Dit geeft goede resultaten voor het aantal weidevogels. Natuurmonumenten nodigt de staatssecretaris uit in de Eempolder om het weidevogelbeheer met eigen ogen te komen bekijken.</p>
<h3>Lectoraat en leerstoel – geld anders besteden</h2>
<p>De staatssecretaris stelt ruim 700.000 euro beschikbaar voor twee leerstoelen die zich met weidevogels gaan bezig houden. Natuurmonumenten vraagt zich af of dit geld niet beter besteed kan worden aan boeren die al weidevogelvriendelijk werken, maar daar hulp bij nodig hebben. Er zijn talloze onderzoeken en kennis beschikbaar over hoe het aantal weidevogels kan toenemen. Natuurmonumenten maar ook andere natuurorganisaties zoals de <a href="https://www.redderijkeweide.nl/?_ga=1.198518893.330849742.1449064966">V… </a>hebben die kennis al in huis.</p>
<h3>Agrarische collectieven</h2>
<p>Bij de bescherming van weidevogels wordt veel verwacht van de nieuw gevormde agrarische collectieven. Die moeten in staat zijn om natuurdoelen te bereiken met een effectiever beheer dan voorheen. Eerder ging zo’n 60% van het geld voor agrarisch natuurbeheer op aan overhead en werden natuurdoelen niet gehaald. De nieuwe collectieven werken toe naar een resultaat, naar impact. Zij kunnen nu laten zien wat ze waard zijn. Natuurmonumenten helpt daar graag aan mee. Dit is de laatste kans voor de weidevogels in Nederland.</p>

Natuurmonumenten