Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Start Klimaattop in Parijs

27 november 2015 | Natuurmonumenten

Vanaf zondag 30 november tot en met vrijdag 11 december wordt in Parijs de 21ste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties gehouden. Wereldleiders komen bijeen om internationale afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Het grootste doel van deze conferentie is om tot een nieuw klimaatakkoord te komen om onder de kritieke 2 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven. Dit akkoord is in opvolging van het huidige klimaatverdrag: het Kyotoprotocol. Ook Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen klimaatverandering.

Start Klimaattop in Parijs

<p>Vanaf zondag 30 november tot en met vrijdag 11 december wordt in Parijs de 21ste <a href="http://www.cop21paris.org">klimaatconferentie (</a>COP21) van de Verenigde Naties gehouden. Wereldleiders komen bijeen om internationale afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Het grootste doel van deze conferentie is om tot een nieuw klimaatakkoord te komen om onder de kritieke 2 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven. Dit akkoord is in opvolging van het huidige klimaatverdrag: het Kyotoprotocol. Ook Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen klimaatverandering.</p>
<h3>Klimaatcoalitie</h3>
<p>Natuurmonumenten is aangesloten bij de <a href="http://www.klimaatcoalitie.nl">Nederlandse klimaatcoalitie</a> waarin bedrijven en organisaties samen een ambitie stellen voor 2020 de landelijke CO2 uitstoot te doen verminderen met 11 procent. Maar we willen meer doen. Onze gebieden vangen CO2 op, leggen die vast en produceren zuurstof. We zetten ons in om de eigen klimaatvoetafdruk te verminderen. We volgen hierin het advies van het IPCC om de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden uit te laten komen; dit betekent een reductie van 25 tot 40 % in 2020, ten opzichte van 1990.</p>
<h3>Wat doet Natuurmonumenten nog meer?</h3>
<p>Natuurmonumenten onderhoudt 105.000 ha natuur in Nederland samen met haar leden. De organisatie werkt hard aan het verbinden, vergroten en het goed onderhouden van die gebieden. De staat van de natuur in Nederland is erbarmelijk, nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit is over. Door veranderingen in het klimaat staat die natuur nog extra onder druk. Daarom willen we natuurgebieden en omringende gebieden minder kwetsbaar maken, zodat die ook de klappen van klimaatverandering kunnen opvangen.</p>
<p>Een belangrijke taak van Natuurmonumenten is haar gebieden in te richten als <a href="http://www.klimaatbuffers.nl/">klimaatbuffer</a&gt;. Bij hevige regenval, een van de gevolgen van klimaatverandering, dienen natuurgebieden als een natuurlijke buffer om water op te vangen. Dit water stroomt zo op een geleidelijker manier weg. Op deze manier bieden we het stijgende water de ruimte en houden Nederlanders droge voeten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/de-regge-als-kansrijke-klimaatbu… Regge</a> in Overijssel, <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/project/rivierklimaatpark-ijsselpoort-f… IJsselpoort</a> in Gelderland of <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurgebied-de-onlanden-zorgt-v… Onlanden</a> bij Groningen.</p>
<p>Bij het beheer van onze natuurgebieden komt jaarlijks een enorme hoeveelheid van groenproducten vrij: riet, gras, plagsel, takken en hout. Natuurmonumenten is in december 2013 een <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/dsm">samenwerking </a>gestart met de Koninklijke DSM N.V. om biomassa aan te leveren afkomstig uit onze natuurgebieden. Natuurmonumenten biedt dit groenafval aan biomassacentrales zodat het kan worden omgezet in duurzame energie.</p>
<h3>Meer weten?</h3>
<p>Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees het dossier <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/standpunten-belei…;. </p>

Natuurmonumenten