Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten start met onderhoud heide

01 november 2019 | Yvonne van Moll

De heide van De Plateaux is toe aan een onderhoudsbeurt. Extra beheer is nodig omdat grassen en jonge bomen de heide en andere bijzondere planten verdringen. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag. Vanaf het Panoramapad en het Tweelandenpad kan je de aannemer aan het werk zien.

Geelgors

Nieuwe kans voor dopheide en klokjesgentiaan

Op de natte stukken van de heide werken we de bodem open (chopperen) en verwijderen we een deel van de bovenlaag (plaggen). Hierdoor krijgen planten als dopheide en de zeldzame klokjesgentiaan weer een kans op De Plateaux

Open heide

Als we niets doen verandert de heide in bos. Natuurmonumenten wil de heide behouden omdat het een thuis is voor veel bijzondere soorten als de nachtzwaluw, veldkrekel en levendbarende hagedis. En omdat de heide herinnert aan het voormalig landgebruik hier in de omgeving. Jonge scheuten van met name dennen en berken halen we weg zodat er naast bos ook heide blijft.

Graanakkers met wintergerst

Op een paar plaatsen leggen we, net als vroeger, tijdelijke kleine graanakkers aan met wintergerst. Het graan blijft in de winter staan waardoor geelgors en veldleeuwerik hier voedsel vinden. Met een beetje geluk kun je in het voorbijgaan zo enkele tientallen geelgorzen op zien vliegen.

Overdaad aan stikstof

De hoeveelheid stikstof in lucht en bodem is een groot probleem voor de natuur. Het maakt de bodem rijk waardoor soorten die een arme bodem nodig hebben verdwijnen. Zo verdringt bijvoorbeeld de brandnetel de zeldzame orchidee. Deze onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om de gevolgen van het teveel aan stikstof terug te dringen. De maatregelen worden mogelijk gemaakt met financiering vanuit programmatische aanpak stikstof (PAS) van de Provincie Noord-Brabant.

Meer over stikstof

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll