Ga direct naar inhoud
Nieuws

Startconferentie GrasGoed - Natuurlijk groen als grondstof

27 maart 2018 | Sander Verwoerd

Januari 2017 - Met het project 'GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof' zullen verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal.

Vlijmens Ven

Verschillende producten zullen getest worden in België en Nederland. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Met de Startconferentie op 26 januari wordt het startschot gegeven bij de Avans Hogeschool in Breda.

Ga direct naar de projectsite GrasGoed.eu >>

Van duur maaisel naar innovatieve producten

Bij het beheer van graslanden komt er jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij. Het maaisel verwijderen uit de natuurgebieden en afzetten naar een (erkende) verwerkingsinstallatie, is een dure aangelegenheid. Van deze last wil het project GrasGoed een lust maken. Natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen proberen samen tot een duurzame keten van aanbod, inzameling, verwerking en afzet te komen.

Nu  worden groene reststromen afkomstig uit natuur- en landschapsbeheer worden vaak niet of beperkt benut. Terwijl het in feite grondstoffen zijn die goed bruikbaar (kunnen) zijn als hernieuwbare energiebron, grondverbetering, verpakkingsmateriaal, veevoer etc. Bovendien is achterblijvende biomassa (door uitspoeling van nutriënten) niet goed voor de natuur. GRASGOED wil dat probleem van de baan helpen. Om dat doel te bereiken is ingezet op een sterke samenwerking met innovatieve bedrijven die zich toeleggen op het transport en de hoogwaardige verwerking van het maaisel.

Samen zoeken naar nieuwe oplossingen 

Eén van de voornaamste knelpunten bij de verwerking van groene grondstoffen zijn de hoge transportkosten. Dit komt omdat ze meestal niet efficiënt afgevoerd kunnen worden naar grootschalige verwerkingsbedrijven (voor verbranding, vergisting, compostering), die zelden nabij natuurgebieden liggen. Om dit probleem op te lossen wordt veel meer naar regionale oplossingen gezocht. Een tweede aspect binnen het project is de zoektocht naar geschikte oogst- en transportmachines die de natuur niet schaden en naar geschikte, liefst mobiele (voor- )verwerkingsinstallaties, die de groene grondstoffen omzetten in droog, transporteerbaar materiaal (zoals persblokken) zodat er geen onnodig gewicht (het surplus aan water) vervoerd hoeft te worden. Tot slot wordt met het project gezocht naar producten waarin de groene grondstoffen omgezet kunnen worden. Dit houdt in dat bepaalde producten, machines en afzetmarkten getest zullen worden.

Maaisel uit de natuur

Bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide zoals Vlijmens Ven en Noordpolder van Ossendrecht) wordt het maaisel vaak niet of beperkt benut. Jammer, want daar komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te verwijderen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. Dit project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe duurzame producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren.

Startconferentie donderdag 26 januari 2017

Op donderdag 26 januari wordt het project officieel gelanceerd op de startconferentie in Breda. Tijdens de conferentie informeren diverse deskundige sprekers uitvoerig over het GrasGoed project. Er zijn ook workshops en voorbeelden uit de praktijk.

  • Datum/tijd: Donderdag 26 januari 2017 van 10.00 tot 16.15 uur
  • Plaats: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda (hoofdgebouw)
  • Grote collegezaal, 2e verdieping, ontvangst Beneden, net voorbij de ingang

Deelnemers in het project

GRASGOED is een Belgisch-Nederlands initiatief, waar veel verschillende partijen bij zijn aangesloten. In Nederland nemen Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision en Grassa deel. Voor Vlaanderen zijn dat Natuurpunt, Inverde, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw en Agricon.

WIE ONDERSTEUNT HET PROJECT?

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en ontvangt ook een belangrijke subsidie van de provincie Antwerpen. De partijen zijn daarnaast nog op zoek naar aanvullende financiering voor het project.

Interreg_logo
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd