Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stem natuurlijk: de natuurdebatten in het land

01 februari 2023 | Loes Visser

Natuurmonumenten organiseert samen met andere natuurorganisaties door het hele land een aantal politieke debatten over water, natuur en landschap.

Stemoproep 15 maart: Lepelaars

7 maart het Groene Verkiezingsdebat over Utrecht

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, organiseren op dinsdag 7 maart vanaf 19 uur het Groene Verkiezingsdebat in Kanaal30 in Utrecht. De verschillende partijen gaan dan met elkaar in debat aan de hand van verschillende groene thema’s. Onderwerpen waarover de partijen met elkaar in discussie gaan zijn; mobiliteit, water en bodem, duurzame landbouw en natuur, duurzame energie en klimaatverandering en circulaire samenleving. De entree is vrij, vooraf aanmelden verplicht.

8 maart Politiek Café over Noord-Holland

Op 8 maart organiseren vijf Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties een Politiek Café in de Gasfabriek in Alkmaar. Er staat namelijk veel op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw in Noord-Holland. Het wordt een interactieve avond waarbij de lijsttrekkers in gesprek gaan met het publiek. Iedereen is van harte welkom. De aanvang is 19.00u, tevoren reserveren gewenst. Heb je een prikkelende vraag of een inspirerend idee voor het Politiek Café? Deel die via vooraf hier! 

10 maart Groot Groen Verkiezingsdebat over Groningen 

De Groene Zes van Groningen organiseren op vrijdagavond 10 maart een lijsttrekkersdebat in het Forum Groningen, voorafgaand aan de Staten- en Waterschapsverkiezingen. Tijdens dit Groot Groen Verkiezingsdebat staan de transities centraal die nodig zijn voor een klimaatbestendige en natuurinclusieve toekomst van Groningen. Wat gaan de politieke partijen hiervoor realiseren in de komende vier jaar? Voor het debat zijn in totaal 15 provinciale politieke partijen en 3 waterschapspartijen uitgenodigd. De debatleiding is in handen van Bram Douwes.

Voorafgaand aan het verkiezingsdebat wordt de partijen gevraagd te reageren op twaalf stellingen. Na afloop publiceren we de antwoorden, om zo de inwoners van Groningen inzicht te bieden in de standpunten van politieke partijen over groene thema’s. Het debat is gratis; reserveer wel een stoel.

13 maart Natuurdebat over Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland (uitverkocht)

Op maandagavond 13 maart organiseren Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland en SoortenNL het Grote Natuur- en Klimaat Verkiezingsdebat. Onder leiding van Sofie van den Enk gaan provinciale politici van politieke partijen uit Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht met elkaar in debat. Deelnemers aan het debat staan hoog op de verkiezingslijst van onder andere PVV, Ja21, BBB, VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en de PvdD. 

Er staat bij de verkiezingen op 15 maart meer dan ooit op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw. In de provincies moeten we met zijn allen de komende jaren een oplossing vinden voor de water-, klimaat- en stikstofcrisis. Want hoe gaan we om met de steeds drogere zomers en het schaarse water? Waar in de provincies komen nieuwe wind- en zonneparken? Hoe zien de verschillende partijen hun taak bij een succesvolle landbouwtransitie? Voor welke oplossingen pleiten de politieke partijen? Er valt echt iets te kiezen! 

Het debat vindt plaats op maandagavond 13 maart in Tivoli in Utrecht vanaf 20.00 uur, alle stoelen zijn gevuld. Kijk op de website van Tivoli Vredenburg voor extra informatie. 

Debat in Tivoli
Loes Visser