Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Stem voor natuur!

21 mei 2015 | Wilco Meijers

Voorkom afzwakking van de Europese regels en stem voor de natuur.

Stem voor natuur!

<p>Dat kunnen we voorkomen. Laat Europa weten dat je om de natuur geeft!</p>
<p><a href="http://www.stemvoornatuur.nl/natuurmonumenten">Stem hier voor natuur &gt;</a></p>
<p>Bekijk hieronder het filmpje over Europese natuur en de noodzaak om dit te blijven beschermen.</p>
<p> Video of Stem voor natuur! - Natuurmonumenten 2015</p>
<h3>Wetgeving bewijst zijn waarde</h3>
<p>De Europese natuur wordt beschermd met de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze wetgeving heeft veel voor de Europese én Nederlandse natuur betekend. Met uitsterven bedreigde planten en dieren komen langzaam terug, zoals de otter, de kraanvogel, de zeearend, de bever en dit jaar voor het eerst heel even de wolf.</p>
<p>Ook veel successen bij het schoner krijgen van onze lucht en het water zijn direct en indirect het gevolg van de Europese wetgeving. De regels voorkomen dat kwetsbare natuur wordt vernietigd, terwijl zij gelijktijdig ruimte laten voor duurzaam gebruik.</p>
<h3>Dreigende afzwakking</h3>
<p>De Europese commissie houdt de komende tijd de wetgeving echter tegen het licht. Natuurorganisaties vrezen dat dit om politieke redenen uitdraait op een afzwakking van de regels. Landen kunnen het hun ondernemers dan makkelijker maken om te bouwen in de natuur of andere activiteiten te ontplooien die de natuur schade berokkenen. Dat geeft een concurrentievoordeel; hun voorbeeld zal dan snel worden gevolgd door andere lidstaten.</p>
<h3>Laat je stem horen</h3>
<p>Tot half juli organiseert de Europese commissie een publieke raadpleging over de Europese regels voor natuurbescherming. Dat biedt de kans om je stem te laten horen en op te komen voor de natuur. </p>
<p>Ruim honderd Europese natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om je stem te horen horen voor de natuur. Deze internationale actie wordt in Nederland gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. </p>
<p><a href="http://www.stemvoornatuur.nl/natuurmonumenten">Stem hier voor natuur!</a></p>

Wilco Meijers