Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Teken de petitie voor snelle invoering van de Europese natuurherstelwet

11 mei 2023 | Loes Visser

Gezonde natuur is bij alle verduurzamingsopgaven van Europa een sterke bondgenoot. De verzwakte en verziekte natuur in Europa heeft snel en stevig herstel van soorten en ecosystemen nodig. Met de petitie #restorenature sporen 207 Europese natuurorganisaties hun regeringen aan om de Europese Natuurherstelwet zonder uitstel en ongewijzigd in te voeren.

Klimaatbuffer de onlanden

Nederland heeft de Europese natuurherstelwet hard nodig voor de leefbaarheid, de economie en de landbouw in ons land. Helaas dringt onze regering in Brussel aan op afzwakking van de wet om natuur buiten beschermde Natura-2000 gebieden toch te mogen verslechteren.

Petitie Restore Nature

Op 23 mei stemde de EU-landbouwcommissie tegen, maar in juli 2023 gaat het hele Europese Parlement stemmen over de nieuwe natuurherstelwet. Mensen kunnen het natuurherstel steunen met een oproep #RestoreNature aan Nederlandse Europarlementariers en minister Van der Wal van Natuur en Stikstof.

Teken de petitie

Strategische wet

De Natuurherstelwet van de Europese Commissie streeft naar volledig herstelde ecosystemen in alle lidstaten in 2050. De wet steekt slim in elkaar en geeft de lidstaten concrete en juridisch bindende doelen voor het behalen van de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Tezamen zijn dit de belangrijkste stappen op weg naar de EU Green Deal, die de Europese Unie voor 2050 klimaatneutraal wil maken en voor gezonde ecosystemen zorgt.

Verzwakte natuur

Snelheid is cruciaal, want het gaat steeds slechter met onze natuur. In de EU staan 81% van de beschermde habitats en 63% van de soorten er matig tot zeer slecht voor. Het Living Planet Report van WNF publiceerde recent over de duidelijk neergaande lijn van de populaties, soorten en ecosystemen. Enkele soorten leven op, maar cruciale Nederlandse natuur is aan het verzwakken en zelfs aan het verdwijnen. De recente natuurdoelanalyses van de provincies bevestigen dit sombere beeld.

Achteruitgangsverbod

Elke euro in natuurherstel levert ons 8 tot 38 euro op aan ecosysteemdiensten, becijferde de EU. De natuurherstelwet zet daarom heel pragmatisch in op het versterken van ecosysteemdiensten, zoals bestuiving van voedselgewassen door insecten, klimaatbuffers en koolstofopslag. Om waardevolle investeringen in de natuur veilig te stellen is in de wet ook het verbod op achteruitgang opgenomen - waar Nederland nu tégen pleit. 

Nederlandse natuur als bondgenoot

Natuurmonumenten heeft in Nederland 43 natuurlijke klimaatbuffers aangelegd met zachte oevers, traag meanderende rivieren en beken, vernatte veenweides en ondiepe wateren. Natuurgebied De Onlanden behoedt de stad Groningen voor natte voeten.

Het opnieuw vernatten van verdroogde veen- en veenweidegebieden is een van de meest effectieve klimaatmaatregelen die Nederland kan nemen. Veengrond slaat CO2 op, maar als het verdroogt ontsnappen zeer krachtige broeikasgassen uit de bodem. Het hoogveen van natuurgebied Witte Veen (OV) wordt komende jaren weer vernat.

De petitie #restorenature voor de natuurherstelwet teken je hier

Loes Visser