Ga direct naar inhoud
Nieuws

Teken de petitie voor snelle invoering van de Europese natuurherstelwet

11 mei 2023

Gezonde natuur is bij alle verduurzamingsopgaven van Europa een sterke bondgenoot. De verzwakte en verziekte natuur in Europa heeft snel en stevig herstel van soorten en ecosystemen nodig. Met de petitie #restorenature sporen 207 Europese natuurorganisaties hun regeringen aan om de Europese Natuurherstelwet zonder uitstel en ongewijzigd in te voeren.

Klimaatbuffer de onlanden

Nederland heeft de Europese natuurherstelwet hard nodig voor de leefbaarheid, de economie en de landbouw in ons land. Helaas dringt onze eigen regering in Brussel aan op afzwakking van de wet om natuur buiten beschermde Natura-2000 gebieden toch te mogen verslechteren.

Petitie Restore Nature

Op 23 mei stemde de EU-landbouwcommissie tegen, op 27 juni gaat de millieucommisie stemmen over de nieuwe natuurherstelwet. Tot de brede stemming in juli kan iedereen het natuurherstel nog steunen door de oproep #RestoreNature te sturen aan Nederlandse Europarlementariers en aan minister Van der Wal van Natuur en Stikstof.

Teken hier de petitie

Strategische wet

De Natuurherstelwet van de Europese Commissie streeft naar volledig herstelde ecosystemen in alle lidstaten in 2050. De wet steekt slim in elkaar en geeft de lidstaten concrete en juridisch bindende doelen voor het behalen van de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Tezamen zijn dit de belangrijkste stappen op weg naar de EU Green Deal, die de Europese Unie voor 2050 klimaatneutraal wil maken en voor gezonde ecosystemen zorgt. 

Verzwakte natuur

Snelheid is cruciaal, want het gaat steeds slechter met onze natuur. In de EU staan 81% van de beschermde habitats en 63% van de soorten er matig tot zeer slecht voor. Het Living Planet Report van WNF publiceerde recent over de duidelijk neergaande lijn van de populaties, soorten en ecosystemen. Enkele soorten leven op, maar cruciale Nederlandse natuur is aan het verzwakken en zelfs aan het verdwijnen. De nog recentere natuurdoelanalyses van de provincies bevestigen dit sombere beeld.

Achteruitgangsverbod

Elke euro investering in natuurherstel kan ons 8 tot 38 euro aan ecosysteemdiensten opleveren, becijferde de EU. Dat is bijvoorbeeld de bestuiving van voedselgewassen door insecten, klimaatbuffers en koolstofopslag. De natuurherstelwet zet daarom heel pragmatisch in op het versterken van zulke ecosysteemdiensten. Om alle investeringen in de natuur veilig te stellen is in de wet tevens het verbod op achteruitgang opgenomen - dat is waar Nederland nu juist tégen pleit.

Lees hier zeven mythes en aannames over deze wet, met een weerlegging. 

Nederlandse natuur als bondgenoot

Natuurlijke klimaatbuffers met zachte oevers, traag meanderende rivieren en beken, vernatte veenweides en ondiepe wateren kunnen regenwater langer vasthouden voor de drogere tijden. Natuurgebied De Onlanden van Natuurmonumenten behoedt de stad Groningen bijvoorbeeld voor natte voeten en droogte. 

Het opnieuw vernatten van verdroogde veen- en veenweidegebieden is een van de meest effectieve klimaatmaatregelen die Nederland kan nemen. Veengrond slaat CO2 op, maar als het verdroogt ontsnappen zeer krachtige broeikasgassen uit de bodem. Het hoogveen van natuurgebied Witte Veen (OV) wordt komende jaren weer vernat.

De petitie #restorenature voor de natuurherstelwet teken je hier