Ga direct naar inhoud
Nieuws

TenneT en Natuurmonumenten; duurzaam landschap onder hoogspanning

04 oktober 2018 | Simone Prinsen

De hoogspanningsverbindingen van TenneT bevinden zich door heel Nederland en Duitsland en hebben in meer of mindere mate effect op de natuur. TenneT wil een positieve bijdrage te leveren aan de natuur. Op woensdag 3 oktober tekenden Natuurmonumenten en TenneT TSO een contract voor het onderhoud van 200 hectare aan natuurgebieden onder hoogspanningsverbindingen van TenneT. Het onderhoud van deze natuurgebieden wordt door Natuurmonumenten uitgevoerd. Natuurmonumenten houdt daarbij rekening met de veiligheidseisen van TenneT en gaat voor maximaal natuurbehoud in het gebied. Ook gaan TenneT en Natuurmonumenten samenwerken in het omvormen van deze natuurgebieden naar gebieden met duurzaam laagblijvende beplanting.

Ondertekening

Diverse hoogspanningsverbindingen van TenneT  lopen over natuurgebieden van Natuurmonumenten. De bomen in deze gebieden groeien richting de stroom vervoerende geleiders (hoogspanningslijnen) en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Met respect voor de natuur voert TenneT een jaarlijkse schouw uit om in de gaten te houden welke bomen gesnoeid of gekapt moeten worden.

Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten: “Het daadwerkelijke onderhoud wordt door Natuurmonumenten gedaan, waarbij het beheer en de inrichting zoveel mogelijk aansluiten op de visie voor een veel groter gebied. Zo kan een tracé bijvoorbeeld een open corridor worden voor reptielen en insecten”.

Projectmanager  Erik Salari van TenneT  is enthousiast over de samenwerking. “Natuurmonumenten voert het onderhoud naar tevredenheid uit.  Met oog voor de natuurwaarde van de begroeiing en voor de veiligheid van de hoogspanningsverbindingen.  Maar bovenal is Natuurmonumenten onze echte partner daar waar het gaat om duurzaam natuurbehoud.”

In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact voor de natuur kan worden gedaan. De jaarlijkse schouw blijft de verantwoordelijkheid van TenneT.

Duurzaam beheer

Daarnaast gaan TenneT en Natuurmonumenten samen opnieuw naar de natuurgebieden onder de hoogspanningsverbindingen kijken. De uitdaging is om deze percelen om te vormen naar gebieden met duurzaam laagblijvende begroeiing en een hoge biodiversiteit.  Bij heidegebieden of vegetatie die door begrazing laag blijft komt de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet in het geding. Het omvormen van struweel of bos om naar heide en grasachtige vegetatie is weer goed voor insecten, vogels en reptielen.

 “Het omvormen moet wel passen in de omgeving, dus hoe dit precies vorm krijgt is afhankelijk van de locatie. Grondeigenaren hebben de natuurkennis en kennis van lokale biodiversiteit  zij mogen het initiatief nemen tot eventuele omvormingen van deze natuurgebieden”, aldus Salari.

Simone Prinsen
Simone Prinsen