Ga direct naar inhoud
Nieuws

Van den Tweel bij informateur: polarisatie lost problemen niet op

27 mei 2021 | Marjolein Koek

Vandaag sprak onze directeur Marc van den Tweel met informateur Mariette Hamer, die voor de uitdaging staat om een nieuw kabinet te vormen. Wat van den Tweel betreft pakt een nieuw kabinet stevig door, want de uitdagingen voor groen herstel zijn groot. “Problemen zijn oplosbaar, maar dan moeten we wel nu aan de slag’’.

Landschap Nijverdalseberg

Landelijke regie op ons landschap: laat klimaat en biodiversiteit niet botsen

De afgelopen 25 jaar hebben we 75% van onze insecten verloren, elke dag sterven er twee soorten uit en het IPBES rapport van de VN toont aan dat 1 miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd. We spreken dus echt wel van een biodiversiteitscrisis. Het is aan een nieuw kabinet om oplossingen voor de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis met elkaar te verbinden, en ze niet te laten botsen. Beide zijn daarvoor te belangrijk. 

We zien dit terug in ons landschap, waar verschillende vraagstukken – energie, woningbouw, natuur, landbouw – samenkomen. Dat landschap mag niet de toevallige uitkomst zijn van allerlei ruimteclaims. Het vraagt een stevig kabinet dat regie pakt en knelpunten beslecht. En vandaag al knelt het: dat zien we bij de voorgenomen aanleg van stroomkabels dwars door Schiermonnikoog in ons dierbare werelderfgoed de Waddenzee, maar ook bij het sneuvelen van een Lammergier tegen een windmolen, gisteren in Noord Holland.

Versnellingsakkoord stikstof: tijd om voorbij de polarisatie stappen te zetten

Natuurmonumenten heeft samen met Stichting Natuur & Milieu, Bouwend Nederland, LTO Nederland, MKB en VNO-NCW een plan gepresenteerd om tot een versnelling te komen van de huidige stikstofreductie. Om de natuur te herstellen en Nederland weer op gang te krijgen.

Het debat over stikstof is de afgelopen jaren verder gepolariseerd, terwijl de problemen onopgelost bleven liggen. Actie is hard nodig: dit voorstel realiseert in 2030 een significant hogere stikstofreductie (40%) vanuit de gezamenlijke sectoren dan in de huidige wet is voorzien (26%) en met een extra versnelling in de eerste jaren, wat ook recht doet aan de urgentie van het stikstofprobleem. Stikstof is een probleem van ons allemaal, alle partijen die samen verantwoordelijkheid hebben genomen om met een concreet plan te komen staan ervoor open om het gesprek aan te gaan over hoe nu verder als de doorrekeningen daar aanleiding toe geven.

Dat Natuurmonumenten werd uitgenodigd om onze concrete kansen, oplossingen en zorgen over de natuur in Nederland met de informateur te delen geeft vertrouwen dat een groen, mooi en biodivers Nederland een belangrijk uitgangspunt bij de verder formatie is.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter