Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veel nesten op Marker Wadden

05 juni 2018 | Wilco Meijers

Vogeltellers op Marker Wadden kwamen op 2 juni haast ogen tekort om alle soorten en aantallen te noteren. Opvallende uitschieter was een kolonie kluten van ruim tweehonderd paren.

Zwartkopmeeuw in kolonie

De laatste vogeltelling op 2 juni leverde een flink aantal soorten op. “De data moet nog worden verwerkt, maar duidelijk is dat het goed gaat met de vogels op Marker Wadden”, vertelt boswachter Ruben Kluit, een van de tellers.

“Zo nestelt er een kolonie van ruim tweehonderd kluten. Dergelijke aantallen van kluten bij elkaar zijn vrij uitzonderlijk in Nederland. Het aantal visdiefjes is met dik duizend broedparen minstens net zo hoog als vorig jaar. En de dwergstern, ongeveer half zo groot als de verwante visdief, nestelt er met minimaal vijf paren. De kokmeeuw is net als vorig jaar massaal aanwezig, terwijl ook de zwartkopmeeuw werd waargenomen (in het midden op de foto boven tussen visdieven en kokmeeuwen, foto van Debby Doodeman).

In de bassins van de nieuwe eilanden barstte het van de eenden. Veelgeziene soorten waren de krak- en de slobeend. Er dobberden ook wilde eenden, zomertalingen, een pijlstaart en een paartje ijseenden in zomerkleed.

IJseend

IJseend op Marker Waden (foto Debby Doodeman).

Pontische meeuw

Op 16 mei werd ook een bijzondere vogel op Marker Wadden gezien en gefotografeerd door vogelaar Jan van der Winden: een Pontische meeuw. Een soort die onder meer rond de Zwarte Zee en Kaspische Zee broedt.

Pontische meeuw

Pontische meeuw op Marker Wadden (foto: Jan van der Winden).

”Pontische meeuwen zijn nauw verwant aan zilvermeeuwen en worden steeds talrijker in Nederland”, vertelt Jan. “Op Marker Wadden verblijven geregeld kleine groepjes. Dankzij deze vogel weten we dat ze uit broedkolonies in het oosten van Duitsland komen. Dit exemplaar bleek in 2016 in Duitsland bij de Hiddensee te zijn geringd. Ook in Nederland broeden kleine aantallen. Het is zeer waarschijnlijk dat ze binnen een paar jaar ook op de Marker Wadden zullen gaan broeden.”

Zelf vogels kijken op Marker Wadden? Vanaf 8 september is het hoofdeiland toegankelijk voor publiek, met op diverse punten speciale vogelkijkplekken.

Wilco Meijers