Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verbod op pesticiden in ecologische aandachtsgebieden landbouw

23 juni 2017 | Natuurmonumenten

Boeren mogen in de percelen waarvoor ze een ‘vergoeningssubsidie’ krijgen, geen pesticiden gebruiken. Het Europees Parlement stemde het voorstel om het verbod op te heffen weg. Natuurmonumenten had in de aanloop van de stemming de Nederlandse Europarlementariërs hiertoe opgeroepen.

Verbod op pesticiden in ecologische aandachtsgebieden landbouw

Boeren mogen in de percelen waarvoor ze een ‘vergoeningssubsidie’ krijgen, geen pesticiden gebruiken. Het Europees Parlement stemde het voorstel om het verbod op te heffen weg. Natuurmonumenten had in de aanloop van de stemming de Nederlandse Europarlementariërs hiertoe opgeroepen.

Goed voor de natuur

‘Het besluit van het Europees Parlement is goed voor de natuur,’ reageert Patrick Nuvelstijn. Nuvelstijn behartigt namens Natuurmonumenten de belangen van de natuur in de EU. ‘Boeren doen vrijwillig mee aan de vergroening en krijgen in ruil daarvoor geld bovenop hun eigen inkomen. Die is nodig omdat het zeer slecht gaat met de natuur op het platteland. Bijen, vlinders en leeuweriken verdwijnen in hoog tempo. Het zou absurd zijn, als boeren op die stukken gif mogen gebruiken.’

placeholder

Vergroening levert weinig op voor natuur

In totaal gaat het om ongeveer 12 miljard euro die van de belastingbetaler naar de vergroening van de landbouw gaat. Daarvoor zijn zogenaamde ecologische aandachtsgebieden aangewezen. ‘Helaas levert de huidige vergroening tot nu toe bitter weinig op voor de natuur. De regeling is zo ruim opgezet dat boeren ook bladrammenas, Engels raaigras en gele mosterd mogen verbouwen in die ecologische aandachtsgebieden. Het is goed dat het gebruik van pesticiden op deze plekken nu niet wordt toegestaan.'

Afname draagvlak voor gifgebruik

Steeds meer mensen hebben moeite met de inzet van pesticiden in de landbouw. Bijna 1 miljoen mensen tekenden de Europese petitie om het veel gebruikte glyfosaat te verbieden. Ook de Tweede Kamer steunt moties om gebruik van glyfosaat zo veel mogelijk te beperken. Recent stemde een meerderheid in de Tweede Kamer in met een motie van PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd om met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken.

Wat doet Natuurmonumenten?

Samen met een bredere Europese coalitie, de Living Land Campagne, zet Natuurmonumenten zich in voor een radicaal ander Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het huidige beleid faalt en daarom pleiten wij voor een duurzaam landbouwbeleid met meer aandacht voor biodiversiteit, natuur, landschap en gezond voedsel.

Natuurmonumenten