Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vliegende vissen op Marker Wadden

16 maart 2020 | Natuurmonumenten

Het heeft flink gestormd afgelopen maand. De golven beukten ook op de nieuwe randen van Marker Wadden. Langs het zuidstrand werden zelfs op hoger gelegen delen vissen gevonden.

Vliegende vissen op Marker Wadden

De stormen laten goed zien hoe de natuurkrachten invloed hebben op dit nieuwe dynamische natuurgebied, met nieuwe zandkliffen en vissen die door de wind op het strand worden geworpen. Zij zijn als het ware omhoog geworpen.

Stormen op Marker Wadden

Ontwikkeling nieuwe kusten

Tijdens de aanlegfase kunnen we de ontwikkelingen op Marker Wadden goed volgen. Er wordt goed gemonitord en de stranden worden ook regelmatig opgemeten. De stormen leveren nieuwe kennis en vragen op over vooral de zandranden van Marker Wadden. We leren waar de dynamiek optimaal kan werken voor de natuur en waar toch extra bescherming nodig is. Het is mooi om te volgen hoe hier de natuur het landschap kneedt. De projectorganisatie, aannemer en kustspecialisten volgen hoe deze nieuwe kusten in een binnenmeer zich ontwikkelen.

Kliffen

Langs het noordstrand is gewerkt met innovatieve bouw, met alleen versterking door zandranden. Hier zijn in februari flinke stukken strand weggespoeld en hogere klifranden ontstaan.  Er ligt nu een ’wild’ strand met veel afslag en nieuwe zandvlaktes.

Kliffen op Marker Wadden

Kliffen op Marker Wadden

Die kliffen zijn inmiddels wel weer wat afgevlakt zodat bezoekers hier goed kunnen wandelen. In het najaar zal hier ook extra zand bijgestort worden.

Zie ook: Vliegende vissen op Marker Wadden (Omroep Flevoland)

Natuurmonumenten