Ga direct naar inhoud
Nieuws

VN: 30 procent natuur krijgt een beschermde status

16 december 2022

De VN-Biodiversiteitstop in Canada sloot vandaag af met een behoorlijk natuurresultaat: bijna 200 landen spraken af om voortaan dertig procent van alle land en water op aarde een beschermde status te verlenen. De urgentie is hoog, omdat de biodiversiteit wereldwijd snel afneemt.

Kikker

Natuurmonumenten is tevreden met 30 procent beschermde natuur in 2030. Directeur Natuurbeheer van Teo Wams: “We kunnen nog op tijd zijn met deze maatregelen, want aangetaste ecosystemen hervinden meestal hun evenwicht als zij de kans krijgen om te herstellen. Hoopgevend is ook dat reservaten gelegenheid bieden voor natuurherstel daaromheen."

30 Procent beschermde gebieden

De mondiale afspraken benadrukken met stevige teksten de noodzaak van letterlijke en effectieve bescherming van de natuur. Die bescherming geldt alle soorten ecosystemen. Voor Nederland betekent het akkoord een flinke uitbreiding van beschermd gebied. Ons land volgt de Europese natuurdoelstellingen maar staat op enige achterstand, op land en op water. Meer natuur ontwikkelen en veel beter beschermen maakt onze rivierdelta minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en legt een gezonde basis voor de inheemse flora en fauna in ons land. 

Grote transitie van Nederland

Nederland begint aan een grote transitie aan van het landelijk gebied. Nog voor 2027 wil Natuurnetwerk Nederland bestaande natuurgebieden beter verbinden. Ook de Nederlandse landbouw wordt natuurvriendelijker. Natuurmonumenten beschouwt de afspraken in het mondiale natuurakkoord als een stevige bodem onder de eigen transitie. Om klimaatklappen zoals droogte en overstromingen op te vangen, gaat Nederland tenslotte meer klimaatbuffers aanleggen. Als Nederland al deze opgaven slim combineert, dan kunnen we de natuur herstellen en de economie weer de ruimte geven.

Erosie en verarming

Volgens het internationale IPBES hebben menselijke activiteiten al 75 procent van het landareaal en 66 procent van de oceanen gewijzigd. Daardoor eroderen veel ecosystemen en verdwijnen plant- en diersoorten in een alarmerend tempo. De snelheid waarmee dat in de laatste 50 jaar gebeurt, is zelfs nog nooit eerder voorgekomen, stelt het IPBES.

Lees hier waarom de VN-top over biodiversiteit belangrijk is.

Alle stukken van de VN-top staan hier.