Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vraag toestemming als je iets wil organiseren in de natuur

12 januari 2024 | Naomi Persoon

Iedereen is welkom om te genieten van de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Maar de natuur staat op veel plekken onder druk waardoor goede bescherming van groot belang is. Nederland wordt drukker en dat merkt Natuurmonumenten ook. Steeds meer mensen willen hun activiteiten organiseren in de natuur. Die toename, en met name de soort activiteit, kan verstorend zijn voor planten en dieren. Om de druk op de natuur te verlichten, moeten mensen voor sommige activiteiten in de natuurgebieden van Natuurmonumenten toestemming vragen en een bijdrage doen aan natuurbescherming.

Hond uitlaten

Een natuurbezoek is gezond en geeft rust. Natuurmonumenten wil dat voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken. Maar natuurbescherming staat altijd op één. Daarom stemt Natuurmonumenten in haar natuurgebieden de recreatiemogelijkheden goed af op wat er nodig is voor de natuur. Steeds vaker ondervinden natuur en cultureel erfgoed in natuurgebieden schade van bezoekers. Denk aan spelende honden die dassenburchten verstoren. Of workshops, influencers en sportgroepen die van het pad af gaan voor ‘de mooiste plekjes’, maar daarmee broedende vogels veel stress bezorgen of planten vertrappen. Met duidelijke huisregels wil Natuurmonumenten die druk op de natuur verminderen. Wandelen en fietsen op de daarvoor bestemde paden blijft voor iedereen vrij, maar niet alle andere activiteiten kunnen meer altijd of overal. Zo moeten organisatoren van evenementen en (sport)activiteiten toestemming vragen, mag een bezoeker maximaal drie honden bij zich hebben en is asverstrooiing niet toegestaan. 

“We begrijpen dat het wennen is, als je activiteiten die je al jaren in de natuur hebt georganiseerd, ineens geld kosten of niet meer mogelijk zijn. Maar natuurrecreatie is nooit vrijblijvend geweest. De impact van recreatie op de natuur kan groot zijn. Het beheer van natuurgebieden kost veel geld en tijd. Een positieve ervaring in de natuur maakt mensen bewust van de waarde van de natuur. We moeten daarom de balans tussen beleven en beschermen goed bewaken, en daarom gelden er voorwaarden als je iets organiseert in onze gebieden,” aldus boswachter Jowien van der Vegte.

Betalen voor natuurrecreatie is overigens niet nieuw. Mensen die in gebieden van Natuurmonumenten komen mountainbiken kopen al jaren een vignet. En daarnaast is het natuurlijk mede dankzij de bijdrage van ruim 900.000 leden van Natuurmonumenten voor iedereen mogelijk om van de natuur te genieten.

Boswachters weten het best wat er wel en niet (meer) kan in hun natuurgebied. Daarom beoordelen zij of een activiteit mag plaatsvinden en zo ja, onder welke voorwaarden en welke bijdrage er wordt gerekend. De regels gaan per direct in, maar in geval van de regels over hondenaantallen kan er een overgangsregeling gelden. Dit wisselt per natuurgebied. In elk geval moeten per 1 januari 2025 landelijk alle regels zijn ingegaan. Op de pagina met gebiedsregels is te lezen welke regels er gelden en waarvoor, door wie en hoe er toestemming moet worden gevraagd.

Meer recreatieruimte nodig

Het gaat niet goed met de natuur. Grote problemen als klimaatverandering, droogte, slechte waterkwaliteit en stikstofdepositie laten het natuurlijk systeem wankelen. De biodiversiteit neemt af en soorten dreigen te verdwijnen. Om het tij te keren, moet de komende decennia het landelijk gebied worden aangepakt en ontstaan er grote kansen voor een natuurrijker Nederland. Natuurmonumenten pleit ervoor dat de provincies, tegelijk met deze grote herstelprojecten, het tekort aan recreatieruimte oplossen, zodat mensen voor een frisse neus, rondje hardlopen of wandeling met de hond niet alleen in – vaak kwetsbare - natuurgebieden terecht kunnen. Vooral in en om steden en dorpen moet meer aantrekkelijke en toegankelijke ruimte voor recreanten en sporters komen.

Naomi Persoon is landelijk persvoorlichter voor Natuurmonumenten
Naomi Persoon

Persvoorlichter