Ga direct naar inhoud
Nieuws

Webinar over de vrijwillige koolstofmarkt: verdienmodel voor landelijk gebied

16 maart 2021

De Friese Milieu Federatie organiseert op maandag 22 maart van 12.00 tot 13.15 uur een zogenoemde Groenlunch. Het gaat over de verkoop en aankoop van koolstofcertificaten; wereldwijd en in Europa. De verwachting is dat deze handel ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat toenemen. Onze collega Wiebe Borren is één van de sprekers en vertelt over CO2 in natuurgebieden. Jij kunt bij dit (gratis) webinar aanwezig zijn.

Webinar Groenlunch door Friese Milieu Federatie

Verkoop en aankoop van koolstofcertificaten is wereldwijd en Europa praktijk. De verwachting is dat deze handel ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat toenemen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker vrijwillig, via aankoop van certificaten, in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd. Er is ook steeds meer interesse om via de vrijwillige koolstofmarkt op nationale schaal met regionale CO2-reductieprojecten aan de gang te gaan. De eerste projecten zijn inmiddels opgeleverd. Dit zijn projecten in veengebieden, maar er zijn ook nieuwe projecten op komst waarmee CO2 wordt vastgelegd zoals het aanplanten van bossen en het vastleggen van koolstof in bodems.In het webinar gaan vier sprekers een beeld schetsten wat voor ontwikkelingen er momenteel zijn, welke partijen er allemaal bij betrokken zijn en wat voor kansen dit biedt voor natuur en landbouw. Dit zal plaats vinden op 22 maart van 12:00 – 13:15.

De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  • Borgen van de waarde van koolstof: Wytze van der Gaast, Algemeen Directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt
  • Vrijwillige koolstofmarkt in de praktijk: Monique Plantinga, Projectmanager PlatformCO2neutraal
  • De waarde van koolstof: Cees van den Bos, Projectmanager Klimaat Rabobank
  • CO2-opslag in natuur: Wiebe Borren, Consultant Hydrologie Natuurmonumenten

Gespreksleider: Hans van der Werf

Aanmelden

Hier kun je je aanmelden. Van harte welkom!