Nieuws van de boswachter

Werken voor weidevogels

01 maart 2018 | Jowien van der Vegte

De eerste grutto’s zijn al terug en deze weken volgen er snel meer weidevogels. Natuurmonumenten is hard bezig om het Wormer- en Jisperveld voor ze in te richten. Rust, eten, een partner en een fijne broedplek, dat willen ze nu.

parende grutto's (c) Andre Eijkenaar

Natuurmonumenten heeft een aantal plas-drasweilanden laten opknappen. ‘Plas-dras’ is een weiland waarop ondiep water staat, denk aan 0-12 cm. In het vroege voorjaar fungeren plas-drasweilanden als verzamelplekken voor weidevogels. Het zijn de aankomstplekken van waaruit ze later hun broedplek in de regio opzoeken. De vogels kunnen er veilig rusten, poetsen, eten en aansterken na hun lange trek uit Afrika. Je kunt er grutto’s, tureluurs, kieviten, slobeenden en allerlei eenden zien.

Tijdens het broedseizoen komen de kuikens van kievit en tureluur in de slikkige randen van de plas-dras hun eerste voedsel zoeken. Na het broedseizoen zoeken jonge en volwassen steltlopers voedsel in plas-dras (o.a. muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek. De opgeknapte plas-drasweilanden zijn nu nog kaal, maar worden na het broedseizoen nog ingezaaid.

In de Schaalsmeerpolder gaat Natuurmonumenten een onderzoek doen naar predatie: welke dieren eten de eieren en jonge weidevogels op? Op de shortlist staan hermelijn, kraai, vos, reiger en roofvogels. Ook is er een experiment met een tijdelijk raster tegen vossen op een paar stukken weiland. Zo krijgen we meer inzicht in welke soort veel invloed heeft op de weidevogels en hun broedsucces.

Zelf genieten van de weidevogels in het voorjaar?

Boswachter Hessel Zoer: "Op het wandelrondje Schaalsmeerpolder zie je van alles. Je komt bij de beheerboerderij van Natuurmonumenten ook langs een plas-dras! Er wordt begin maart een informatiepaneel bij geplaatst." Deze gemarkeerde wandeling van ruim 4 km start bij de Poelboerderij.
Als je gaat varen, leg dan even aan bij Kneppelsoord. Het uitzicht vanuit de vogelkijkhut daar is een stuk verbeterd. Je kijkt nu prachtig op de opgeknapte plas-dras, waar veel vogels voedsel zoeken en rusten.

opgeknapte beschoeiing

opgeknapte beschoeiing

Bij een aantal eilandjes is nieuwe beschoeiing geplaatst. Hiermee voorkomen we dat er meer veen afslaat door golven.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte
logo