Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Werkzaamheden LIFE in Nationaal Park Drents-Friese Wold

23 oktober 2018 | Lian Flikkema

Klokjesgentiaan, knoopmier en gentiaanblauwtje…voor al die bijzondere planten en dieren is Natuurmonumenten nu hard aan het werk in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Grote machines zijn bezig met opslag verwijderen, greppels dichtgooien en vennen opschonen. Het is altijd maatwerk en met de grootste zorg omgeven.

opslag verwijderen DFW

Wat gebeurt er en waarom

Het Drents-Friese Wold is boeiend door tegenstellingen: bossen en heidevelden, beken en stuifzanden, drukbezochte wandel- en fietspaden maar ook stille plekken waar grote grazers ongestoord dwalen. Om die variatie in het landschap te behouden, knapt Natuurmonumenten zes vennen op, dempt ze sloten en maakt ze het natuurgebied zo natter. Bovendien moet het verwijderen van opslag ervoor zorgen dat de overgang tussen bos en heide minder abrupt verloopt. Al die maatregelen zorgen er voor dat het leefgebied van veel planten, vogels, amfibieën en reptielen behouden en verbeterd wordt.

klokjesgentiaan

Als een olifant in een porseleinkast

Als natuurbeschermer neem je maatregelen om kwetsbare planten en dieren te beschermen. In het uiterst kwetsbare ecologische evenwicht tussen drie verschillende organismen (klokjesgentiaan, knoopmier en gentiaanblauwtje) is de natuurbeschermer de vierde, sturende, partij. Het Drents-Friese Wold is droger geworden. De klokjesgentiaan heeft zich daarom langzamerhand verplaatst naar de laagste delen (lees natste delen) van de heide, omdat daar nog de gunstige omstandigheden zijn. Nu gaat Natuurmonumenten het natuurgebied voorzichtig en gefaseerd natter maken. Zal de klokjesgentiaan zich kunnen aanpassen en zich geleidelijk weer via zaadverspreiding op de hogere flanken hervestigen inclusief bijbehorende knoopmier en gentiaanblauwtje? Een natuurbeschermer komt af en toe voor duivelse dilemma’s te staan. Je doet het heel snel niet goed en de kunst is om dat wel te doen, ook als olifant.

gentiaanblauwtje

LIFE going up a level

De werkzaamheden in het Drents-Friese Wold zijn onderdeel van een groot herstelproject  in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het is tot stand gekomen met financiële bijdrage van LIFE+ , het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

gecombineerde logo's LIFE Going up a level
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe