Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden rondom Woudse Polder zorgen voor ideale plek voor weidevogels

26 februari 2018 | Natascha Hokke

De afgelopen weken zijn er een aantal werkzaamheden rondom de Woudse Polder bij Schipluiden uitgevoerd. Zo is er een bosje van Natuurmonumenten tussen de Woudse waterberging en de Zweth gesnoeid. Al deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de volgende generatie weidevogelkuikens veilig kunnen opgroeien in de graslanden van de Woudse Polder.

Tureluur met kuiken

Samenwerken aan een plek voor weidevogels

Boswachter Maurice Kruk van Natuurmonumenten legt uit: “De Woudse Polder is van groot belang voor weidevogels die het de laatste tientallen jaren bijzonder moeilijk in ons land hebben. De weidevogelstand gaat al jaren flink achteruit.” In het Weidevogelpact Midden-Delfland werken verschillende organisaties samen om de weidevogels weer een plekje te bieden. Het Weidevogelpact heeft Natuurmonumenten daarom hulp gevraagd bij het inkorten van de bomen aan de Woudse Polder. “Bomen zijn namelijk uitzichtpunten of verstopplekken voor eieren- en kuikenrovers van weidevogels zoals de vos of roofvogels”, legt boswachter Maurice uit.

Grutto

Onderhoudswerkzaamheden

“Natuurmonumenten zal in de toekomst het bosje in delen afzagen zodat niet alles in 1 keer kaal is. Dit was nu eenmalig het geval, omdat de bomen erg groot waren geworden.” De komende jaren zullen de bomen weer uitlopen met nieuwe scheuten, deze worden om de 6 – 12 jaar afgezaagd. Uit de overblijvende stobbe groeien weer nieuwe scheuten. Zo ontstaat er hakhoutbeheer. “Deze vorm van beheer kwam vroeger veel voor in boerenland. Hout was vroeger namelijk schaars in weidegebieden, terwijl er zeker behoefte aan was voor bijvoorbeeld hekwerken, bonenstaken of bezemstelen. Op deze manier kun je regelmatig hout oogsten.”

Samen met de omgeving

De speelhut die door kinderen uit de omgeving wordt gebruikt, is gespaard gebleven. “We vinden het belangrijk dat kinderen in de natuur kunnen spelen”, geeft boswachter Maurice aan. Nadat het bosje ingekort is, hebben we verschillende reacties ontvangen van omwonenden. “We zijn blij met de betrokkenheid die diverse mensen hebben getoond en ik vind het heel fijn dat ze even contact hebben gezocht met ons om er over te spreken.”

Weidevogelpact Midden-Delfland bestaat uit LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Vogelwerkgroep Midden-Delfland en de KNNV afdeling Delfland.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter