Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober

02 juli 2019 | Simone Prinsen

Vandaag, 3 juli 2019, tekenen Rijkswaterstaat en Boskalis het contract voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. De zandsuppletie start op 1 oktober 2019. Er wordt 1,3 miljoen kuub zand teruggebracht, opgespoten zeven deelsegmenten. Eén van de deelsegmenten wordt opgespoten in het kader van de natuurcompensatie voor de vooroeververdediging. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december 2019 afgerond.

Roggenplaat Oosterschelde

De voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten, de zogenoemde zandhonger. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft de Roggenplaat ook de komende 25 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten.

Zorgvuldige uitvoering staat voorop

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al langere tijd in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. Maar ook de veiligheid wordt gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen krijgen te maken met verminderde golfaanval. Naast natuur en veiligheid spelen er ook andere belangen rond de Roggenplaat, zoals mosselkweek. Zorgvuldig omgaan met de omgeving was daarom een belangrijk aandachtspunt in de aanbesteding van de suppletie.

De suppletie is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Simone Prinsen
Simone Prinsen