natuurgebied

Zuidkust van Schouwen

nieuws

Zeer zeldzame vleermuis aangetroffen in Zeeland

Bij de jaarlijkse vleermuizentelling in de bunkers van Burgh-Haamstede is een zeer zeldzame ingekorven vleermuis aangetroffen. Het is voor het eerst sinds de tellingen in 1982 dat de soort is waargenomen in Zeeland. Ingekorven vleermuizen overwinteren in kleine aantallen in onderaardse kalksteengroeven in Zuid-Limburg.

Tijdens de telling eind december zijn 50 mogelijke winterverblijven van vleermuizen geïnventariseerd door Zoogdierenwerkgroep Zeeland. De bunkers liggen op grond van Natuurmonumenten in het Slotbos en de Zeepeduinen en hebben een belangrijke ecologische functie voor de beschermde vleermuis. Van de 50 bunkers bleken er 32 bezet. De watervleermuis werd het vaakst aangetroffen, 333 keer, en is daarmee na een minder jaar weer aan een opmars bezig.  Andere soorten die werden waargenomen zijn de franjestaart (29), gewone grootoorvleermuis (19) en de gewone baardvleermuis (2). Alle drie de soorten kennen een lichte achteruitgang.

Winterverblijf

De bunkers in de Kop van Schouwen zijn van groot belang voor het voortbestaan van verschillende vleermuissoorten. “Het geeft aan hoe belangrijk de bunkers zijn als overwinteringsplek en kraamkamer voor vleermuizen”, vertelt boswachter André Hannewijk van Natuurmonumenten. “Rust, een constante temperatuur en voldoende hangmogelijkheden zijn van groot belang voor een geschikt winterverblijf. De meeste bunkers zijn daarom ook gesloten voor het publiek, een deel is in de zomermaanden te bezoeken onder leiding van een gids.”

Naast vleermuizen maken ook vlinders graag gebruik van de bunkers om er te overwinteren. Tijdens de telling werden diverse dagvlinders gezien, waaronder de dagpauwoog en kleine vos. Ook werden verschillende nachtvlinders waargenomen.

Zeldzame gast

De waarneming van een ingekorven vleermuis was het meest opmerkelijk, omdat deze soort nooit eerder in Zeeland is waargenomen en te boek staat als ‘zeer zeldzaam’. De soort is de laatste halve eeuw in heel Europa sterk afgenomen zonder duidelijk aanwijsbare reden. Voor een goede bescherming van de huidige populaties is het van belang dat er meer duidelijkheid komt over de eisen die de soort stelt aan de verblijfplaatsen, verbindingsroutes en jachtgebieden.

Hannewijk: “Ingekorven vleermuizen zoeken na de paartijd in de herfst een winterverblijf op om te overwinteren tot medio april. In Nederland overwintert de soort vooral in de kalksteengroeven van Zuid-Limburg, en nu dus ook in een van de bunkers in de Kop van Schouwen.” De kans dat de ingekorven vleermuis ook een van de bunkers uitkiest als kraamkamer lijkt niet zo groot. “Ze hebben een voorkeur voor warmere plekken zoals zolders van kerken en kastelen, grotten en mijntunnels.” In juli vindt er een nieuwe telling plaats, dan worden de ‘kraamkamers’ geïnventariseerd. 

word nu lid