Deltadossiers

nieuws

Zeeuwse Roggenplaat wordt gered!

Fotograaf: Jeen ZuidersmaBron: Natuurmonumenten

De Zeeuwse Roggenplaat wordt gered! Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gemeld de resterende 6,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het behoud van de Zeeuwse Roggenplaat in de Oosterschelde.

Unieke samenwerking

Daarnaast stellen Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, de zeven Oosterschelde-gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en Het Zeeuwse Landschap samen ook 6 miljoen euro beschikbaar. Om de 2.000 hectare grote Roggenplaat te redden is een bedrag van 12,3 miljoen euro nodig. Niet eerder hebben zoveel overheden en natuurorganisaties samengewerkt om een natuurherstelproject mogelijk te maken.

Iedereen draagt een steentje bij:

  • Ministerie van I&M - 6,3 miljoen euro
  • Ministerie van EZ - 1 miljoen euro
  • Provincie Zeeland - 1 miljoen euro
  • 7 Oosterschelde-gemeenten
    leveren elk een bijdrage
  • Natuurmonumenten - 400.000 euro
  • Het Zeeuwse Landschap - 30.000 euro

Opkomen voor natuur

De bijdrage van Natuurmonumenten is uitzonderlijk. Algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: “De Roggenplaat is niet in eigendom of beheer bij Natuurmonumenten, maar hier is natuur van wereldbelang in het geding. Daar komt Natuurmonumenten voor op”.

Groot draagvlak

De organisatie stelt 400.000 euro aan eigen ledengeld beschikbaar als bijdrage aan het natuurherstelproject. Daarnaast hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde een crowdfundingsactie gevoerd. Natuurmonumenten is vooral verheugd met de betrokkenheid van de lokale burger die daaruit bleek. Eerder kwamen er al meer dan 6.000 ‘zandtekeningen’ binnen. Aan de crowdfundingsactie, die ruim 13.500 euro heeft opgebracht, hebben in korte tijd meer dan 300 Zeeuwen bijgedragen. Van den Tweel: “Dat zijn meer dan 300 omwonenden, ondernemers, duikers, toeristen en natuurliefhebbers die laten zien dat ze zich betrokken voelen bij de natuur in hun omgeving. Echt schitterend!”.

Zandhonger

Door de aanleg van de stormvloedkering stroomt het water in de Oosterschelde langzamer dan voorheen. Het water heeft niet meer de kracht om zelf zand uit de geulen te pakken en op de zandplaten te leggen. Door golfwerking spoelt er echter wel voortdurend zand van de platen af. Dit wordt ‘zandhonger’ genoemd.

Eén van de grootste natuurbedreigingen van ons land

Als gevolg van de zandhonger verdwijnt de Roggenplaat langzaam onder water. Zo verdwijnt een belangrijk leefgebied voor tientallen zeehonden en honderdduizenden trekvogels voor wie de zandplaat als een wegrestaurant fungeert. Dit verlies van het unieke waddenlandschap van de Oosterschelde vormt één van de grootste natuurbedreigingen van ons land en zal een doorwerking hebben op de wereldpopulaties van trekkende vogels als rosse grutto, kanoet, zilverplevier, bonte strandloper en wulp. Zonder ingrijpen zullen de vogelaantallen in de Oosterschelde de komende 35 jaar halveren.

Fotograaf: Tim Drost25 jaar veiliggesteld

Met dit project wordt ruim anderhalf miljoen kubieke meter zand op de Roggenplaat gelegd. Hierdoor wordt het leefgebied voor alle vogels in de Oosterschelde voor zeker 25 jaar veiliggesteld. Ook de zeehonden behouden de zandbanken die ze gebruiken om hun jongen te zogen en om uit te rusten. In dit project wordt de unieke samenwerking voortgezet: Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten gaan het project de komende jaren gezamenlijk realiseren!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws en de mooiste foto's uit de Delta? Like de Delta op Facebook!

 
word nu lid