Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Zwemkampioen Ferry Weertman zwemt voor behoud van de otter

03 november 2014 | Wilco Meijers

Ferry Weertman is in de Nieuwkoopse Plassen gedoken om het leefgebied van de otter zelf te ervaren.

Zwemkampioen Ferry Weertman zwemt voor behoud van de otter
placeholder

<h3>Zwemmen als een otter</h3>
<p>Even na 11.00 uur dook Ferry Weertman in het koude, maar schone water van de Nieuwkoopse Plassen. Een otter kwam hij niet tegen, maar hij maakte zo wel op een bijzondere manier kennis met dit prachtige leefgebied van de otter.</p>
<p>Deze ambassadeur van schoon water zwemt hier na een afwezigheid van veertig jaar weer rond. Om hier te overleven heeft hij wel meer ruimte nodig en de mogelijkheid om veilig van het ene gebied naar het andere te trekken. Veel otters lukt dat niet; liefst tachtig procent van alle jonge mannetjes in Nederland wordt doodgereden!</p>
<h3>Actie geboden</h3>
<p>De otter is een van de 250 dieren die in Nederland op de rode lijst van bedreigde diersoorten staan. Wordt er nu geen actie ondernomen, dan verdwijnen deze dieren voorgoed uit Nederland. De otter is daar ene voorbeeld van. Rond 1900 wemelde het in Nederland nog van de otters. Maar het water vervuilde, het leefgebied versnipperde en de verkeersdrukte nam toe. Eind jaren ’80 stierf het dier uit. In 2002 werden in Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe otters uitgezet en eerder dit jaar doken voor het eerst weer otters bij de Nieuwkoopse Plassen op. Voor overleving heeft de otter hier wel veilige verbindingen nodig naar andere leefgebieden.</p>
<p><a href="/media_colorbox/38872/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p>Om de otter overlevingskansen te bieden is Natuurmonumenten de campagne <a href="https://actie.natuurmonumenten.nl"&gt;‘Ik stel me voor … dat ik het overleef’</a> gestart. Met de inkomsten van de campagne wil Natuurmonumenten meer gebied aankopen voor de otter.<br /></p><h3>Rode lijst</h3>
<p>Naast de otter vraagt Natuurmonumenten ook aandacht voor andere dieren op de rode lijst. De hazelmuis en vroedmeesterspad in het Limburgse Geuldal, de ringslang rond het Naardermeer, de kerkuil bij het Groningse Kardinge en het gentiaanblauwtje op het Dwingelderveld.</p>
<h3>Bedreigd dier steunen</h3>
<p>Deze dieren kampen allemaal met bedreigingen in hun leefgebied. Maar het is nog niet te laat. Iedereen kan een bedreigd dier steunen waarmee wij hun leefgebied versterken. Als we massaal onze schouders zetten onder deze <a href="https://actie.natuurmonumenten.nl">actie</a&gt;, dan hebben we over enkele decennia weer prachtige populaties van deze geweldige diersoorten!</p>

Wilco Meijers