Noord-Holland

Nieuws uit Noord-Holland

 • Trein door landgoed Nijenburg
  18 december 2020 | Roos Kooiman

  Overweldigend aantal reacties enquête spoorwegovergangen landgoed Nijenburg

  Natuurmonumenten hield begin december een enquête onder gebruikers van de spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg. Heel veel mensen lieten hun mening horen.

 • IJdoorn
  17 december 2020 | Roos Kooiman

  Amsterdam: plaats windmolens op de juiste plek

  Natuurmonumenten vraagt de gemeente Amsterdam om met de keuze van locaties voor windmolens rekening te houden met de natuur en het landschap.

 • Omgeving Egmond
  15 december 2020 | Roos Kooiman

  Natuurorganisaties: geen woningbouw in binnenduinrand Egmond

  Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland hebben bezwaren tegen plannen van de gemeente Bergen voor nieuwe woningbouw in Egmond. Bebouwing tast het landschap en de kleinschaligheid van de dorpskernen aan en zijn in strijd met het nieuwe provinciale landschapsbeleid.

 • essentak
  07 december 2020 | Jowien van der Vegte

  Zieke essen naast ijsbaan Heiloo worden gekapt

  De ijsbaan van Heiloo, gelegen op landgoed Nijenburg langs de Zanderslootweg, ligt mooi luw en verscholen. Tussen het fietspad en de ijsbaan staat een mooie houtwal. Hier staan veel zieke bomen in.

 • Herstel schade slangenmuur
  02 december 2020 | Eveline Blok

  Schade slangenmuur hersteld met steun Vrienden van Beeckestijn

  Door vandalisme beschadigde zeldzame en bijzondere slangenmuur hersteld met steun van de Vrienden van Beeckestijn

 • Orchideeën
  30 november 2020 | Tamara Overbeek

  Bloemrijke graslanden nemen toe in de Vechtplassen

  De bloemrijke graslanden in de Vechtplassen zijn de laatste zes jaar toegenomen in soortenrijkdom én in oppervlakte

 • Das
  27 november 2020 | Anne Slump

  Faunapassages Naardermeer zijn groot succes

  De negen nieuwe faunapassages in het Naardermeer blijken een groot succes: ze zijn veelvuldig in gebruik door allerlei diersoorten. Dwars door het Naardermeer, het oudste natuurmonument van Nederland, ligt een spoorlijn.

 • nijenburg
  25 november 2020 | Jowien van der Vegte

  Enquête over dreigende sluiting spoorwegovergangen landgoed Nijenburg

  De drie onbewaakte spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg moeten verdwijnen. Dan wordt het landgoed in tweeën gehakt en kun je niet meer in het bos oversteken tussen het Overbos en het Heilooërbos. Wat betekent dat voor jou?

 • Brilduiker
  19 november 2020 | Roos Kooiman

  Opinie: Binnendijkse natuur IJsselmeer met zonnepanelen is echte groene energie

  In de concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord zijn grootse plannen voor duurzame energieopwekking in het IJsselmeer. De weerstand hiertegen is groot. Een echte oplossing zijn binnendijkse achter-oevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder. Dat stellen natuurorganisaties in hun opinie die vandaag verschijnt in het Noordhollands Dagblad.

 • Duinen
  17 november 2020 | Roos Kooiman

  Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw hotel Nassau

  Vier natuurorganisaties roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in Bergen aan Zee fors mag uitbreiden.

 • logo