Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied

16 augustus 2023 | Andius Teijgeler

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), ‘Buitengewoon Noord-Holland!' is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Dit heeft de provincie op 1 juli 2023 ingeleverd bij het rijk met een lijst met maatregelen. Aan deze lijst zit een prijskaart waar de provincie het Rijk vraagt om geld. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden.

Een foto van een koe in een weiland

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), ‘Buitengewoon Noord-Holland!' is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Dit heeft de provincie op 1 juli 2023 ingeleverd bij het rijk met een lijst met maatregelen. Aan deze lijst zit een prijskaart waar de provincie het Rijk vraagt om geld. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden.

De provincie Noord-Holland heeft vijf ontwikkelrichtingen opgesteld om te komen tot een vitaal landelijk; dynamisch en verbonden met het verleden, klimaatbestendig, gezond en biodivers, economische veerkrachtig en van betekenis voor iedereen. Met deze vijf ontwikkelrichtingen wil de provincie Noord-Holland op verschillende manieren het bestaande beleid veranderen.

In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) krijgt ook de agrarische sector een reductieopgave tot 2030 van 41% oftewel 1.797 kiloton ammoniak ten opzichte van 2018. De provincie prioriteert de vermindering van de stikstofuitstoot in een zone van 500 meter tot stikstof-gevoelig leefgebied. In dit overgangsgebied ondersteunt de provincie agrariërs met het verminderen van de uitstoot.

Deze ontwikkeling is positief maar geeft te weinig houvast. Agrariërs krijgen te veel de mogelijkheid om door middel van niet-bewezen innovatie deze reductie opgave te realiseren. In plaats daarvan zou er meer moeten worden ingezet op agrarisch natuurbeheer, extensieve natuurvriendelijke en biologische landbouw en het realiseren van korte ketens.

Daarnaast wordt verblijfrecreatie binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) uitgesloten. Dit achten wij positief. Helaas komt er buiten 300 hectare nieuwe NNN in de binnenduinrand geen extra NNN bij. Een verdere groei van de omvang van het NNN in Noord-Holland wordt al op voorhand afgewezen met het ‘saldo nul-principe’. Dit is tevergeefs aangezien dit zou kunnen bijdragen aan een gezond en biodivers Noord-Holland.  

Tot slot krijgt peilverhoging in de veenweidegebieden prioriteit om veenoxidatie tegen te gaan. Veenoxidatie is een onomkeerbaar proces waarbij grote hoeveelheden veen “verbranden” en hierbij zeer veel CO2 vrijkomt.

Dit kan er wel voor zorgen dat de waterkwaliteit voor een bepaalde periode verslechtert. Dit komt omdat reststoffen van jarenlange bemesting en gewasbeschermingsproducten door de ophoging van het waterpeil zullen uitstromen in het oppervlaktewater. Wij vinden dat de provincie hiermee een goed besluit neemt. Maar de provincie moet ook alles op alles zetten om de waterkwaliteit zo veel mogelijk te bewaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van defosfateringsinstallaties, ijzerstrand strooien en het volledig inzetten op aquatische begroeiing.

Wij zijn redelijk tevreden met de ontwikkelingsrichting van de provincie Noord-Holland met betrekking tot het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Met betrekking tot de aandachtspunten zullen wij ons op Europees, landelijke, provinciaal en regionaal niveau blijven inzetten voor een Noord-Holland waar natuur, landbouw en recreatie met elkaar in balans staat.

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de provincie onze inbreng onder de aandacht te brengen. Na terugkoppeling door het rijk, zal het PPLG moeten worden vertaald naar de lokale gebieden.Ook dan willen we de natuur een stem geven. Mocht de provincie de kans geven aan bewoners om lokaal mee te denken, dan vertrouwen wij er op dat ook jullie je laten horen. Dat blijkt namelijk goed te werken.

In een recente nieuwsbrief hebben we jullie namelijk opgeroepen mee te doen aan de inwonerraadpleging van de provincie Noord-Holland voor het landelijk gebied. De provincie heeft de uitkomsten gepubliceerd op https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Juni_2023/Noord_Hollanders_eensgezind_over_de_toekomst_van_het_landelijk_gebied. We zijn blij dat de de top drie is: een gezonde leefomgeving, problemen door te veel of juist te weinig water voorkomen en de natuur verbeteren.

Andius Teijgeler