Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Noord-Hollanders: Geef je mening over de toekomst van het landelijk gebied

25 april 2023 | Roos Kooiman

Alle inwoners van Noord-Holland kunnen tot en met 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied. Wat vinden zij van belangrijke onderwerpen zoals natuur, groen, recreatie, schoon water, uitstoot van schadelijke stoffen en ruimte voor bollenteelt? De provincie vraagt in een online inwonersraadpleging wat naar ieders mening. Natuurmonumenten roept Noord-Hollanders op om mee te doen. Jouw mening telt! De resultaten worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Een belangrijk gebiedsplan, waar ook de stikstofplannen onder vallen.

Zwanenwater

Ninouk Vermeer, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten in Noord-Holland: “Het is heel belangrijk dat iedereen zijn mening geeft want het gaat over de toekomst van de provincie. Er spelen namelijk grote vraagstukken zoals klimaat, milieu, water en hoe we omgaan met de schaarse ruimte. Samen kunnen we bouwen aan een provincie waarin ruimte is voor natuur, biodiversiteit, schoon water en waar het fijn wonen en recreëren is. Je hebt nu de kans je stem te laten horen!”.

Op de stoel van een bestuurder

Als deelnemer van de raadpleging zit je ‘op de stoel van de bestuurder’. Je krijgt op een eenvoudige manier een keuzesituatie te zien. Ook zie je wat de gevolgen van je keuzes zijn en kan je een eigen advies geven met onderbouwing. De eerste keuze gaat over waar de provincie zich voor moet inspannen in het landelijk gebied. Er zijn tien opties, zoals de kwaliteit van natuur, recreatie en de uitstoot van schadelijke stoffen. Je kan met schuifjes aangeven hoeveel inspanning de provincie volgens jou moet leveren. De tweede keuze gaat over hoe de toekomst van het landelijk gebied eruit zou moeten zien. Je kan punten verdelen over verschillende karakteristieken van het landelijk gebied en daarmee aangeven wat je belangrijk vindt. Er wordt onder andere gevraagd naar ruimte voor bollenteelt, ruimte voor water en recreatiemogelijkheden.

De provincie moet op 1 juli haar Provinciaal Programma Landelijk Gebied indienen bij het Rijk.

Doe hier mee aan de inwonerraadpleging. 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter Midden (NH - Utr - Fl)