Dynamisch natuurgebied in het Markermeer

Het Markermeer is pas ontstaan in 1976 met aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daarvoor maakte het gebied deel uit van het IJsselmeer en voor 1932 vormde het een deel van de Zuiderzee. Door de aanleg van dammen en dijken en door ontginningen heeft het Markermeer nauwelijks natuurlijke oevers en is het meer niet langer verbonden met de zee of een rivier. Op veel plaatsen heeft zich een dikke slibdeken afgezet op de bodem met grote gevolgen voor het bodemleven. Daarbij komt dat bij harde wind het water vaak troebel is door slib dat opwoelt van de bodem. Hierdoor zijn de vis- en vogelstand sterk achteruitgegaan.

Marker Wadden

Met het project Marker Wadden pakken we die problemen aan. We maken eilanden met natuuroevers en leggen het slib vast. Een eiland zorgt voor luwte, waardoor het slib eerder bezinkt. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit herstel dragen we bij aan een robuust natuurgebied in het hart van Nederland dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Tegelijkertijd maken we het Markermeer weer aantrekkelijker, met een haveneiland dat toegankelijk is voor bezoekers. Een heerlijke plek om uit te waaien, met een boot aan te leggen, te wandelen, van vogels te genieten en lekker aan het strand te zitten.

Het gaat slecht met de natuur

De laatste twintig jaar is de natuur in het Markermeer enorm achteruitgegaan. Uit onderzoek blijkt dit verschillende oorzaken te hebben. Het feit dat het meer niet langer verbonden is met de zee en rivieren, de afgenomen natuurlijke productiviteit, de dikke slibdeken die het bodemleven verstikt en het gebrek aan natuurlijke oevers en ondieptes maken dat er steeds minder vissen, waterplanten en schelpdieren voorkomen.

Voor de watervogels die afhankelijk zijn van deze voedingsbronnen ontstaat een voedseltekort. De stand van bijvoorbeeld tafeleend, kuifeend en brilduiker is sinds de jaren tachtig met meer dan 75% achteruitgegaan.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo