Word lid

Onderzoek op Marker Wadden

Op Marker Wadden ontstaat een totaal nieuw ecosysteem. Voor onderzoekers een unieke kans om het verloop daarvan te volgen.

Voor onderzoekers is Marker Wadden een uniek experiment. Bijna nooit eerder werd op zo’n grote schaal een totaal nieuw ecosysteem gebouwd. Hoe reageert de natuur daarop? Een consortium van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het Nederlands Instituut voor Ecologie volgt de ontwikkelingen op de voet.

Marker Wadden biedt bij uitstek de kans om te bestuderen hoe de natuur zich ontwikkelt van een kale vlakte tot moeraslandschap. Wat bepaalt bijvoorbeeld wanneer de eerste planten en dieren zich hier vestigen? En hoe beïnvloeden deze soorten zichzelf en hun omgeving? Hoe werkt de aanwezigheid van moeraslandschappen door in de voedselkringloop? Profiteren vissen en watervogels hier daadwerkelijk van? Door inzicht te krijgen in dergelijke processen kunnen we natuurherstel en -ontwikkeling beter op weg helpen.