Word lid

Natuurbrug Zandpoort

Tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen ligt sinds 2013 natuurbrug Zandpoort. Deze natuurbrug verbindt de twee belangrijke Noord-Hollandse duingebieden met elkaar.

Veilig oversteken

Over de drukke Zandvoortselaan in Zandvoort ligt een ecoduct met een breedte van 54 meter. De brug is zo ontworpen dat dieren veilig kunnen oversteken. De leefgebieden van de bijzondere plant- en diersoorten in de duinen worden op deze manier vergroot. Denk daarbij aan o.a. de wezel, hazelworm, rugstreeppad en zandhagedis. De plantenzaden worden meegenomen in de vacht van de dieren. Zo kunnen planten zich verspreiden naar een nieuw gebied.

Meer over de natuurverbinding

Kijk voor meer informatie over de natuurbrug op www.natuurbrugzandpoort.nl

Initiatiefnemers

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Gemeente Zandvoort, Waternet, Provincie Noord-Holland, PWN en Natuurmonumenten.