Ga direct naar inhoud

Natuurbruggen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

In het duingebied ten zuiden van het Noordzeekanaal zijn drie natuurbruggen aangelegd in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Dit programma zorgt voor 'ontsnippering' van de natuur, een veerkrachtig ecosysteem en een grote variatie van soorten. Het MJPO wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Prorail, in opdracht van de Rijksoverheid en onder regie van de provincie Noord-Holland.

Natuurbrug Duinpoort

Veilig oversteken

Door de aanleg van deze natuurbruggen kunnen bijvoorbeeld egels, konijnen, hagedissen, eekhoorns, kevers en zelfs vlinders weer veilig oversteken. Dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden makkelijker een geschikte partner. Daarnaast neemt ook de kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- en treinverkeer af. Ook wordt op deze manier het leefgebieden van bijzondere plantensoorten vergroot. Plantenzaden worden meegenomen in de vacht van de dieren die de natuurbruggen passeren en kunnen zich zo verspreiden naar een nieuw gebied.

Damherten mogen nog niet over de Zandpoort. Kleinere dieren kunnen door het hek of door de opening die juist voor hen gemaakt is.

Grenzeloos dierenrijk

In 2013 werd de eerste natuurbrug, Zandpoort, gerealiseerd. In 2017 opende natuurbrug Zeepoort. Met het in gebruik nemen van de derde natuurbrug Duinpoort in juli 2018 is tussen het Noordzeekanaal en het Langevelderslag in Noordwijk een aaneengesloten gebied ontstaan van maar liefst 7300 hectare. Om je een idee te geven: dat zijn wel 15.000 voetbalvelden!

Leeflaag

Speciale aandacht is besteed aan de leeflaag op de bruggen. Door de toplaag te vermengen met maaisel en plagsel uit de omringende duinen, ontstaat al snel een gesloten zode, die lijkt op de begroeiing uit de omringende duinen. Het zaad van de aanwezige planten verspreid zich over het gebied en de nieuwe planten vormen straks een natuurlijke omgeving voor vlinders en insecten.

De Zeepoort en de Duinpoort zijn alleen voor dieren, de Zandpoort heeft - gescheiden van het deel voor de dieren - ook een fietspad, wandelpad en ruiterpad. Voor bezoekers heeft Prorail, opdrachtgever voor de bouw van de brug, bij de Duinpoort een speciaal uitkijkpunt gebouwd, waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt over het duingebied.

Een filmpje van de opening van natuurbrug Duinpoort kun je hier bekijken.

Wil je het gebied zelf beleven? Download dan onze fietsroute (ook beschikbaar in de Natuurroutes App van Natuurmonumenten) of koop de route in Bezoekerscentrum de Kennemerduinen.

Initiatiefnemers

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Gemeente Zandvoort, Waternet, Provincie Noord-Holland, PWN en Natuurmonumenten. Meer informatie over de natuurbruggen lees je op www.np-zuidkennemerland.nl en www.noord-holland.nl .

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid