Ga direct naar inhoud

Projectbeschrijving - Natuurherstel Loonse en Drunense Duinen

De wind is de belangrijkste bondgenoot bij het behalen van de doelstellingen. De windwerking wordt versterkt door meer open ruimte te creëren. Bomen remmen nu de wind te veel af, waardoor zand niet meer wordt verplaatst. Het kappen van bomen moet zorgen voor een betere windwerking en het kleinschalig plaggen van heide en andere vegetatie brengt meer verstuifbaar zand aan de oppervlakte. Bij voldoende windkracht kan het zand dan weer tot verstuiving komen. Dit alles gebeurt niet willekeurig, maar op basis van gegevens uit verschillende vooronderzoeken.

Loonse en Drunense duinen

De wind is de belangrijkste bondgenoot bij het behalen van de doelstellingen. De windwerking wordt versterkt door meer open ruimte te creëren. Bomen remmen nu de wind te veel af, waardoor zand niet meer wordt verplaatst. Het kappen van bomen moet zorgen voor een betere windwerking en het kleinschalig plaggen van heide en andere vegetatie brengt meer verstuifbaar zand aan de oppervlakte. Bij voldoende windkracht kan het zand dan weer tot verstuiving komen. Dit alles gebeurt niet willekeurig, maar op basis van gegevens uit verschillende vooronderzoeken.

Met respect voor de natuur

Alle werkzaamheden verlopen in drie fasen verspreid over 5 jaar. Daarbij vinden in het eerste jaar de ingrepen plaats en krijgt de natuur het daaropvolgende jaar de kans om tot rust te komen. Om schade aan de natuur te beperken, worden de maatregelen in de winterperiode uitgevoerd. Dit is de minst kwetsbare periode voor verstoring. De werkzaamheden worden zodanig op elkaar afgestemd dat broedvogelsoorten, vlindersoorten en reptielen mogelijkheden hebben uit te wijken.

De drie fasen van het stuifzandherstelproject

Fase 1a (januari tot maart 2009)

Herstelwerkzaamheden op 23 ha: boomvrij maken van heideveldjes en op kleine schaal plaggen van stukken heide in het centrale deel van het stuifzandgebied.

Fase 1b (november 2009 tot maart 2010)

Herstelwerkzaamheden op 36 ha in het centrale duingebied: verwijderen van bos, weghalen van vegetatie aan de voet van duinhellingen en kleinschalig plaggen.

Fase 2 (2010-2011)

Herstelwerkzaamheden op 112 ha in het westelijke deel van het stuifzandgebied: voornamelijk verwijderen van bos en kleinschalig plaggen.

Fase 3 (2011-2012)

Herstelwerkzaamheden op 30 ha in het oostelijke deel van het stuifzandgebied: verwijderen van bos en verwijderen van bomen en stronken aan de voet van duinhellingen. Download het kaartje om te zien waar deze fasen in De Loonse en Drunense Duinen zijn uitgevoerd.

Zoneren van de recreatie

Er wordt een recreatiezoneringsplan opgesteld en uitgevoerd. Onderdelen zijn het realiseren van:

  • Voorzieningen waarmee de recreanten door het gebied worden geleid.
  • Een uitzichtpunt waarmee het open stuifzandgebied voor meer doelgroepen visueel toegankelijk wordt. Bepaalde kwetsbare delen van het stuifzandgebied worden afgesloten en zijn dan fysiek niet meer toegankelijk.
  • Een schaapskooi voor de opvang van de schaapskudde tijdens de nacht. Speciale activiteiten rond de schaapskooi fungeren als recreatieve trekpleister, zoals bijvoorbeeld het vertrek en de aankomst van de kudde in ochtend en avond.

DUURZAAM BEHEER

Schaapskudde

Duurzaam beheer is nodig om het stuifzandgebied ook na het project open te houden. Het proces waarmee het stuifzand dichtgroeit is door de herstelmaatregelen wel vertraagd, maar zal nooit stoppen. De LIFE+ subsidie voorziet in de bouw van een schaapskooi, gelegen in de buurt van het stuifzand, zodat een schaapskudde in de toekomst de heidevelden in het stuifzandgebied jaarrond begrazen. Zij grazen de jonge opschietende bomen af, waardoor de heide open blijft.

Recreatiezonering

Een onderdeel van het project is een betere sturing van recreatiestromen in het gebied. Delen met kwetsbare natuur hebben ernstig te lijden onder te veel verstoring. Meer rust wordt gecreëerd door het verwijderen of verleggen van routes naar plaatsen waar de natuur de recreatiedruk wel aan kan.

Life+ en Natura 2000