Ga direct naar inhoud

Natuurherstel Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard van de IJssel onder de rook van Zwolle. Vereniging Natuurmonumenten participeert hier in een omvangrijk natuurontwikkelingsproject. In de uiterwaard is een meestromende nevengeul, een soort bypass, voor de rivier aangelegd.

Vreugderijkerwaard

Doel van de nevengeul is enerzijds meer ruimte voor de IJssel en daardoor minder overlast in de omgeving bij hoge waterstanden. Anderzijds is het doel hogere natuurwaarden door een grotere dynamiek.



Het natuurontwikkelingsproject is in de tweede helft van 1999 van start gegaan. De participanten in het project zijn: Ministerie van LNV, Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en Vereniging Natuurmonumenten.

Lees hier meer informatie over dit project